Zeeuwse+boeren+en+provincie+pakken+samen+stikstof+aan
Nieuws
© Dirk Hol

Zeeuwse boeren en provincie pakken samen stikstof aan

In Zeeland zijn maandag geen boeren op hun trekkers naar het provinciehuis getrokken om het aangescherpte stikstofbeleid van tafel te krijgen. Het provinciebestuur en de landbouwsector gaan zich gezamenlijk inzetten voor werkbare regionale stikstofplannen. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg dat plaatsvond tussen ZLTO en het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en provincie Zeeland.

De Zeeuwse landbouwsector had bij het provinciebestuur aangedrongen op het spoedoverleg. Met als uitgangspunt dat het goed is dat de vergunningverlening weer op gang komt, maar dat langetermijninvesteringen voor een duurzame landbouw niet gefrustreerd mogen worden.

De partijen beseffen dat elke regio eigen doelstellingen heeft en dus ook eigen kansen. Het zou daarom goed zijn om die te benutten in een regionale vertaling van de landelijke aanpak.

Uitzondering

In de Zeeuwse landbouwsector wordt al veel geïnvesteerd in duurzaamheid en worden stappen gezet in bijvoorbeeld kringlooplandbouw. ZLTO en ZAJK gaven aan dat door generieke regels in Zeeland toe te passen, het risico bestaat dat landbouwers niet meer kunnen investeren in bedrijfsontwikkeling. Voorbeelden daarvan zijn afromen en extern salderen van stikstofrechten.

Dit kan volgens de landbouwsector de toekomstbestendigheid van bedrijven beperken, bedrijfsovername door jonge boeren afremmen of zelfs onmogelijk maken. 'Bovendien hebben dergelijke regels in Zeeland weinig invloed op het stikstofprobleem', zei Joris Baecke, voorzitter van ZLTO Zeeland. 'Dat komt omdat de provincie relatief een kleine veehouderijsector heeft. Dat maakt Zeeland een uitzondering op de regel.'

Duidelijkheid

De provincie zei oog te hebben voor deze specifieke Zeeuwse situatie en gaat nog deze week daarover een gesprek aan met minister Carola Schouten (LNV). Provincie en ZLTO zijn het eens dat er zo snel mogelijk meer duidelijkheid moet komen over de landelijke stikstofaanpak en de regels die de provincies hanteren.

Doordat Zeeland relatief een kleine veehouderijsector heeft, is ze een uitzondering op de regel

Voorzitter Joris Baecke van ZLTO Zeeland

De nieuwe stikstofplannen moeten volgens de Zeeuwse partijen op betrouwbare en transparante metingen worden gefundeerd. Om die reden worden de huidige 22 ammoniakmeetpunten in Zeeland uitgebreid naar 28. ZLTO en ZAJK denken actief mee waar deze extra meetpunten in Zeeland moeten komen.

Ruimte

Om kringlooplandbouw in Zeeland echt van de grond te krijgen, is het van belang om ruimte te houden voor een duurzame veehouderij, vinden de Zeeuwse partijen. Juist door combinaties van maatregelen op het gebied van natuur en landbouw kan Zeeland een bijdrage leveren aan de stikstofproblematiek.

'Dat gaat niet van de ene op de andere dag', zegt Baecke. 'Stikstofmaatregelen hebben de meeste kans van slagen als dat gaat in het tempo dat past bij ontwikkelingen in de sector. Niet als dit eenzijdig van bovenaf door de Rijksoverheid of de provinciale overheid wordt opgedrongen.'

Overleg

De komende weken wordt het reeds reguliere contact tussen ZLTO, ZAJK en de provincie geïntensiveerd. De ZLTO schuift structureel aan bij de provinciale klankbordgroep 'gebiedsgerichte aanpak stikstof'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
 • Woensdag
  5° / 3°
  80 %
Meer weer