Aan+de+haal+met+kringlooplandbouw
Commentaar
© Dirk Hol

Aan de haal met kringlooplandbouw

Vorig jaar zette landbouwminister Carola Schouten de kringlooplandbouw als stip op de boerenhorizon. Bij de behandeling van de landbouwbegroting deze week werd veelvuldig gesproken over kringlooplandbouw als hét toverwoord voor boeren.

Tjeerd de Groot (D66) spande de kroon. Als een soort lector kringlooplandbouw sprak hij Kamerleden en de minister toe in de Tweede Kamer. Met zalvende woorden dweepte hij over het sluiten van minerale kringlopen op het boerenerf. Met een snik in zijn stem legde De Groot keer op keer uit hoe slecht het gaat met onze natuur. Dat zal zo blijven, als we niet direct en massaal overstappen op kringlooplandbouw en de helft van het vee wegdoen.

Wat is kringlooplandbouw eigenlijk? In de kringlooplandbouw gaan voedingsstoffen die worden onttrokken aan de bodem, ook weer terug naar de bodem. Een nobele visie op de toekomst van de sector, waar je nauwelijks tegen kunt zijn. 'Ja, uiteindelijk willen we daar ook wel uitkomen' is vaak de reactie van boeren. De vraag die boeren tegelijk hebben, is hoe gaan we dat dan doen in de praktijk en verdien ik dan ook nog een goede boterham?

Over die laatste vraag boog de Taskforce Verdienmodel zich. Onder leiding van oud-gedeputeerde Hester Maij werd maandag een advies uitgebracht. De werkgroep denkt dat het mogelijk is kringlooplandbouw te realiseren én rendabel te maken, mits het systeem van landbouwketens op de schop gaat en Europa ook meedoet. Lukt dat niet, dan kan de Nederlandse boer onmogelijk concurreren op de Europese markt, laat staan de wereldmarkt.

Is op het ministerie wel vooraf goed nagedacht?

Esther de Snoo, hoofdredacteur Nieuwe Oogst

Ik hoef niet uit te leggen dat het veranderen van de Europese landbouwsystemen een proces zal zijn van een zeer lange adem. Daarmee rijst de vraag of op het ministerie vooraf wel goed is nagedacht over de praktische invulling en economische haalbaarheid van kringlooplandbouw. Vooralsnog blijft het een mooi vergezicht omdat concrete invulling uitblijft en andere politieke partijen ermee aan de haal gaan op een manier die slecht uit lijkt te pakken voor boeren.

Weer

 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
 • Maandag
  4° / -1°
  20 %
 • Dinsdag
  6° / 2°
  20 %
Meer weer