'Nederland is al veel verder met afremmen van verzilting'

Onderzoeker Jeroen De Waegemaeker van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) is initiatiefnemer van het farmerscafé tijdens het internationale congres over verzilting. De conferentie was vorige week in Leeuwarden.

%27Nederland+is+al+veel+verder+met+afremmen+van+verzilting%27
© Vidiphoto

Hoe groot is het verziltingsprobleem in Vlaanderen?

'Zeker aan de kust waar veel akkerbouwbedrijven zitten, maar ook rond de haven van Antwerpen, is er droogte en verzilting. Door droogte neemt de verzilting toe. Het put de zoetwatervoorraad uit. Heel droge jaren als 1976 komen in de toekomst een keer in de vier jaar voor. De discussies over klimaatverandering worden opvallend minder gevoerd in de rurale gebieden. Toch zouden ze ook daar alert moeten worden, zowel boeren als landbouweconomen en landschapsarchitecten.'

In regio’s als Bangladesh is het vijf voor twaalf. Wij Vlamingen en Nederlanders hebben nog tijd voor onderzoek, dat is gunstig

Jeroen De Waegemaeker, onderzoeker bij het Vlaamse ILVO

Zijn er verschillen tussen Nederland en Vlaanderen?

'Nederland is al veel verder met het afremmen van verzilting dan Vlaanderen. Er wordt al meer gekeken naar de beschikbaarheid van zoetwater bijvoorbeeld. Nederland heeft ook een veel groter belang, het heeft meer kustgebied. Jullie krijgen - meer dan wij - veel zoetwater binnen in de rivieren, met neerslag die elders in Europa viel. In West-Vlaanderen stroomt er ook wel een rivier, de IJzer, echt een mini-rivier. Dat is een belangrijk verschil. De afgelopen zomers konden boeren en telers in West-Vlaanderen gezuiverd afvalwater afnemen van Aquafin.'

Hoe kijkt u naar zilte landbouw?

'Het is goed om de discussie over zilte landbouw te beginnen. Dat doen boeren uit Duitsland, Noorwegen, België en Nederland op dit congres. Ik zeg niet dat zilte landbouw de oplossing is, dat is te gemakkelijk. In elk geval moeten de we gevolgen in kaart brengen van zilte teelt voor de bodem.
'En natuurlijk willen we ook graag onderbouwde antwoorden op de vraag welke gewassen geschikt zijn. En welk verdienmodel is er voor een boer? '

Wordt daar in Vlaanderen al mee geëxperimenteerd?

'Op de grens, in het Verdronken Land van Saefthinge, lopen koeien op zoute gronden. De Vlaamse boeren kunnen het voorgezouten vlees voor een meerprijs verkopen.'

Is de verzilting nog af te remmen?

'De toestand bij ons is nog niet acuut. In regio's als Bangladesh is het vijf voor twaalf. Wij Vlamingen en Nederlanders hebben nog tijd voor onderzoek, dat is gunstig. Het siert de Nederlandse agrariërs dat zij, hoewel de verzilting voor hen nog ver weg is, toch de discussie aangaan.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  23° / 14°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
 • Maandag
  24° / 15°
  40 %
Meer weer