Oplossingen+gezocht+voor+verzilting+Goeree
Nieuws
© Koen van Wijk

Oplossingen gezocht voor verzilting Goeree

In het kader van het LTO Noord project Waterpark verschenen woensdagavond in Ouddorp een viertal oplossingsrichtingen op tafel voor de lokale verziltingsproblematiek.

Dat gebeurde tijdens de door Projecten LTO Noord georganiseerde bijeenkomst ‘zoet&zout water op de Noordkop van Goeree’ bij aardappelhandelsbedrijf Westhoeve Potatoes BV.

Agrariërs, waterschap Hollandse Delta, natuurorganisaties, kennisinstelling Deltares en LTO Noord bespraken oplossingen voor het steeds meer opspelende zoetwatertekort.

Drukdrainage

Verhoging van het waterpeil, aanleg van een bovengronds waterbuffer, peilgestuurde (druk) drainage en een kreekruginfiltratiesysteem zijn de oplossingen waar de aanwezigen hun voorkeur over uitspraken.

De landbouw is hier afhankelijk van neerslag en water dat uitzakt uit de duinen

Een combinatie van meerdere maatregelen zou het meeste soelaas bieden, stelden diverse waterdeskundigen in Ouddorp.

Pilots

LTO Noord onderzoekt komende maanden de animo voor een of meerdere pilots, ook in samenwerking met andere gebiedspartijen. Het waterschap werkt momenteel aan de herziening van het peilbesluit, wat een momentum zou kunnen zijn om als agrarische sector op aan te haken, vonden diverse aanwezigen.

Kweldruk

De landbouwpolders ten westen van Ouddorp liggen ingeklemd tussen duinrijke natuurgebieden, zoutwater van Noordzee en Grevelingen en het dorp met vele recreatieaccommodaties. Binnen het watersysteemgebied ‘Kilhaven’ bestaat geen mogelijkheid tot aanvoer van zoetwater, terwijl de landbouw 'zomers kampt met kweldruk en een oplopend chloridegehalte in het oppervlaktewater.

Geïsoleerd

‘Er is alleen een uitlaatgemaal naar de Grevelingen. Door het reliëf en de geïsoleerde ligging kan water uit andere bemalingsgebieden vrijwel niet aangevoerd worden’, legde Vincent Breen van Waterschap Hollandse Delta uit. ‘De landbouw is hier afhankelijk van neerslag en water dat ’s zomers geleidelijk uitzakt vanuit de duinen.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
Meer weer