NVWA: vrij verkrijgbare groene middelen kunnen risico's geven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet vanaf dit najaar de loep op de nieuwe generatie gewasbeschermings- en hulpmiddelen bij producenten en handelaren. Deze producten zijn vaak veelbelovend voor legio teelten, maar kunnen desalniettemin gevaarlijk zijn.

Om welke middelen gaat het?

Alle geformuleerde middelen waarin actieve stoffen zitten, met als doel de beheersing en bestrijding van ziekten en plagen op gewassen en bestrijding van onkruiden.

Deze producten zijn volgens de wetgeving gewasbeschermingsmiddelen en moeten worden beoordeeld en toegelaten door het het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
Groene producten worden momenteel met verschillende claims en onder verschillende namen op de markt gebracht.

Denk aan biostimulanten, plantversterkers, bodemverbeteraars, planten- en kruidenextracten, micro-organismen en middelen van natuurlijke oorsprong.


Welke risico's zijn er?

Bovengenoemde middelen hebben geen toelatingsprocedure ondergaan en dus geen officiële beoordeling op de risico's voor mens, dier en milieu.

De risico's zijn daarom onbekend, maar niet uit te sluiten. Een aantal van deze middelen kunnen duidelijke gezondheidseffecten hebben.

Is er wildgroei ontstaan?

De NVWA weet niet of het aanbod voor de consument in winkels onduidelijker is geworden de afgelopen jaren. De huidige communicatie die door de NVWA wordt gevoerd richt zich primair op de producenten en handelaren.

Middelen die worden verkocht voor de bescherming van planten tegen ziekten, plagen of onkruiden vallen in veel gevallen onder de definitie van een gewasbeschermingsmiddel, ook als dit niet wordt geclaimd.

Worden die middelen verscherpt gecontroleerd?

Ja. De NVWA gaat vanaf komend najaar risicogerichte inspecties uitvoeren naar de verkoop van groene middelen, RUB-producten (Regeling uitzondering bestrijdingsmiddelen) en basisstoffen die worden verkocht voor een ander doel dan gewasbescherming, maar niet als zodanig zijn toegelaten door het Ctgb.

Vertraagt toelating van nieuwe middelen?

De NVWA richt zich op de categorie middelen waarvoor een toelating nodig is of middelen waarbij een gewasbeschermingsclaim wordt gemaakt.

Groene hulpmiddelen zonder regulering bestaan niet als deze voor gewasbescherming actieve stoffen bevatten en voor dit doel ingezet worden, of als wordt geclaimd dat ze werkzaam zijn als gewasbeschermingsmiddel. Dus er is geen vertraging.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  19° / 15°
  50 %
 • Zondag
  20° / 13°
  50 %
 • Maandag
  19° / 11°
  20 %
Meer weer