Scherp melk produceren

Goed ruwvoer winnen gaat ook dit jaar niet vanzelf, door de droge periodes. Deze hebben invloed op de kwaliteit en de hoeveelheid ruwvoer en dus op de kostprijs. Op de Nederlandse melkveebedrijven stijgt de kostprijs jaarlijks en de concurrentiepositie verbetert niet meer, blijkt uit cijfers van de European Dairy Farmers. Overzie je als veehouder wel welke gevolgen bepaalde keuzes hebben om scherper te kunnen produceren?

Scherp+melk+produceren
AgroVision
© AgroVision

De banken worden steeds scherper op technische resultaten, omdat deze betere financiële resultaten geven. Een hogere melkproductie zien te realiseren lijkt vaak positief bij te dragen aan het saldo. Maar dan moet het hele plaatje op je bedrijf wel kloppen.

Een belangrijk onderdeel is weten wat je voert. Dit is de basis om hoge producties te realiseren en vast te houden tegen de scherpste kostprijs.

Meten, vastleggen en analyseren

Naast de ruwvoeranalyses blijft het continu monitoren hoe het rantsoen uitpakt. Weet je als veehouder wat een ander voedermiddel in het rantsoen extra mag kosten? Meten is weten en noodzakelijk om het gestelde doel te kunnen halen. Binnen de fosfaatwetgeving is het van belang te bepalen wat de optimale melkproductie is waarmee het hoogste saldo kan worden behaald. Meer inzicht kan daarbij helpen.

Een goede registratie is de basis om antwoorden te vinden en de juiste keuzes te maken. Met de CowVision VoerwinstMonitor App wordt het voeren eenvoudig en zonder veel extra werk vastgelegd. Tijdens het laden wordt precies gedocumenteerd wat er aan het voerhek wordt verstrekt.

Door ook het restvoer vast te leggen, is de voeropname van dag tot dag nauwkeurig bekend. Via een koppeling met voercomputers en robots wordt daar automatisch het verstrekte krachtvoer aan toegevoegd en is het plaatje compleet. Hiermee kunnen technische en financiële resultaten verbonden worden.

Monitoren en vergelijken

Zie je als veehouder snel genoeg het effect van een gewijzigd rantsoen of voerregime? Zowel in euro's als technische resultaten? Het is van belang zo snel mogelijk te weten of een wijziging goed uitpakt. Hoe eerder dit bekend is, hoe eerder er bijgestuurd kan worden.

Monitor bijvoorbeeld de voerefficiëntie (VE) van dag tot dag. De benchmark VoerwinstMonitor laat zien dat hogere producties leiden tot een hogere voerefficiëntie en een hoger voersaldo. Gemiddeld zat de voerefficiëntie in de tweede helft van afgelopen winter op 1,4. Deze is in de maanden maart, april en mei gestegen tot 1,48. En in juni was deze 1,46.

De gemiddelde meetmelkproductie is slechts enkele tienden gestegen naar ruim 31 kilo meetmelk per koe per dag.

Resultaat en effect in euro's

Met de combinatie van werkelijk opgenomen voer en de melkproductie kunnen voerefficiëntie en saldo-ontwikkeling aan elkaar gekoppeld worden.

De benchmark over de eerste helft 2019 laat zien dat de voerefficiëntie 1,40 is in de groep van 25 en 30 kilo meetmelk. De VE in de groep van 30-35 kilo meetmelk is 1,48. Het saldoverschil tussen deze twee groepen is 63 cent per koe per dag. Dit is op een bedrijf met honderd koeien een saldoverschil van ruim 20.000 euro op jaarbasis.

Wanneer het extra en duurdere voer dat op de hoogstproductieve bedrijven wordt ingezet om de hoge producties te halen geen stijging meer in het saldo geeft, heb je het optimum te pakken. Dit is per bedrijfssituatie en veestapel anders.

Bijsturen

Kun je als veehouder je adviseur van harde cijfers voorzien over hoe er werkelijk is gevoerd, om samen gefundeerde aanpassingen door te voeren? In CowVision VoerwinstMonitor worden adviseurs door de veehouder gemachtigd om mee te kijken met het voerproces. Stel met hen een plan op hoe doelstellingen gehaald worden, monitor tussentijds en stel bij waar en wanneer dat nodig is.

Met vergelijkende cijfers kan de veehouder zien waar hij staat ten opzichte van zijn collega's, en welke resultaten zij halen met betere cijfers. Op www.Voerwinstmonitor.nl is meer informatie te vinden, om het voeren in harde cijfers vast te leggen.

AgroVision

Hoogwaardige ICT-oplossingen voor agrarische ondernemersAgroVision levert programma’s voor management en boekhouding voor de agrarische ondernemer in binnen-...

Lees verder »

Meer van AgroVision

Lees ook

Meer artikelen van AgroVision »

Artikelen over AgroVision