Proef+met+winterveldboon+als+sojavervanger
Achtergrond
© Alex J. de Haan

Proef met winterveldboon als sojavervanger

Is de winterveldboon een volwaardige vervanger van soja als eiwitbron in veevoer? Handelsonderneming Hoogland in Leeuwarden doet een proef bij akkerbouwers en melkveehouders in Friesland en Groningen. 'We willen weten of het economisch haalbaar is om met de lokale teelt regionale kringlopen te sluiten.'

Loonbedrijf Holwerda uit Blije was de afgelopen tijd druk in de weer met het dorsen van de veldbonen. De eerste melkveehouders krijgen inmiddels het eiwitrijke gewas geplet en gewalst terug in het mengvoerrecept. 'Het gaat om 25 tot 30 hectare die wij als handelsbedrijf voor veehouders mogen opslaan en walsen', legt Camiel Hoogland uit. 'Zij doen voor eigen rekening en risico mee.'

Handelsonderneming Hoogland organiseerde bijeenkomsten om melkveehouders voor de veldbonen te interesseren. 'Discussies over gmo, VLOG-certificering en duurzaamheid versterken het gevoel om kritisch te kijken naar de import van soja', zegt Hoogland.

Alternatieve eiwitbronnen

'Als regionaal georiënteerd bedrijf willen we zien of er naast gras alternatieve eiwitbronnen zijn. Sojateelt voor veevoer staat hier nog in de kinderschoenen. Winterveldbonen worden ook al langer geteeld, doen het hier goed en passen een boer vaak wel.'

Omdat de teelt van winterveldbonen om een akkerbouwmatige aanpak vraagt, wordt er ook naar die sector gekeken. 'Het saldo van tarwe en gerst als wisselteelt staat onder druk. Winterveldbonen hebben qua bodemvruchtbaarheid en stikstofbinding voordelen. Bovendien is het gewas redelijk vroeg aan de kant, met de oogst in augustus.'

Hoogland constateert dat de winterveldbonen wel vragen om een goede onkruidbestrijding, zeker bij opkomst. Ook de beheersing van luizen is een aandachtspunt.

Stabiele opbrengst

Met een stabiele opbrengst van meer dan 6 ton per hectare liggen er zowel voor akkerbouwers als melkveehouders mogelijkheden, denkt Hoogland. 'En als we met de opbrengstprijs richting die van soja kunnen, zou dat heel mooi zijn. Op termijn biedt dat financieel perspectief voor de veldbonenteelt.'

De winterveldbonen worden als ingrediënt in de voerrecepten van Hoogland toegepast. Het mengvoer wordt de komende tijd als een totaalvoerrecept aan de zes betrokken melkveehouders aangeboden. 'Een student van Van Hall Larenstein analyseert de resultaten bij de melkveebedrijven', aldus Hoogland.

Voerderwaarde bepalen

'Bovendien wordt bij het Agrarisch Laboratorium Noord-Nederland de voederwaarde van het geoogste product bepaald. We hopen met de uitkomst te kunnen stellen dat de veldboon als eiwitbron een volwaardige concurrent is van soja.'

Door het aantonen van de economische waarde van de veldboon, wordt het voor de akkerbouwer ook interessant om in zee te gaan met een melkveehouder uit de omgeving. 'Zo sluiten we de regionale kringlopen. De teelt is nu nog klein, maar we hopen het aantal hectares volgend seizoen al uit te breiden.'

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer