Pluimveesector+wil+circulair+worden
Nieuws
© Ger Loeffen

Pluimveesector wil circulair worden

De pluimveehouderij wil zich doorontwikkelen richting een circulaire sector met een zo laag mogelijke footprint, die de omgeving niet belast met emissies. Dat staat in de uitvoeringsagenda pluimveesector, waarin de Stuurgroep Pluimvee Circulair haar ambities en acties voor de komende jaren heeft uitgewerkt.

Veevoer wordt in het geschetste streefbeeld in 2030 alleen nog maar gemaakt van grondstoffen die niet of minder geschikt zijn voor menselijke consumptie. Ook zet de sector in op verdere verbetering van het dierenwelzijn. Beide ambities zijn erop gericht om de pluimveesector verder te ontwikkelen en zich aan te passen naar nieuwe inzichten op het gebied van onder meer klimaat en dierenwelzijn.

Voor een aantal ontwikkelingen is wel aanpassing van bestaande wetgeving nodig. Zo is het gebruik van dierlijke eiwitten als ingrediënt van veevoer op dit moment niet toegestaan. Dat verhindert de ontwikkeling naar een circulaire productie.

Eerlijk verdienmodel

Voor de realisatie van dit ambitieuze plan is een eerlijk verdienmodel een belangrijke randvoorwaarde. De ontwikkelingen moeten op een zodanige manier en tempo doorgevoerd worden dat de ondernemers er een eerlijke boterham aan kan verdienen. Alleen bij een goed verdienmodel is de sector in staat om de noodzakelijke inspanningen te leveren en investeringen te doen.

'In de uitvoeringsagenda staan veel zaken uitgewerkt die we eind 2016 in onze eigen visie al hadden benoemd', legt pluimveevoorman Eric Hubers van LTO/NOP uit. 'Onderwerpen waarvan ook LTO/NOP vindt dat we daarmee als sector verder aan de slag moeten. We zullen onze positie in de maatschappij én markt immers moeten blijven verdienen. Maar we moeten bij de verdere uitwerking wel blijven opletten dat we de juiste dingen doen, dat wil zeggen praktisch realiseerbaar én financieel haalbaar.'

Marktwensen

De Nederlandse pluimveesector reageert continu op veranderende marktwensen. Zo heeft dit decennium een snelle omschakeling naar meer diervriendelijke houderijsystemen plaatsgevonden, worden bij de in Nederland gehouden legkippen geen snavels meer behandeld, is het gebruik van antibiotica bij de productie van kip met meer dan 70 procent teruggebracht en wordt het overgrote deel van de pluimveemest verwerkt.

Daarnaast vindt de omschakeling plaats naar het gebruik van duurzame soja in het voer, levert de sector een aanzienlijke nog steeds toenemende bijdrage aan duurzame energieopwekking en wordt structureel gewerkt aan het weren van vogelgriep. Hubers: 'Het is belangrijk om vast te stellen dat de sector voortdurend in ontwikkeling is en steeds inspeelt op marktontwikkelingen of tegemoetkomt aan vragen die de politiek of maatschappij stelt. Zo ook in de afgelopen jaren. Daarmee hebben we al heel veel bereikt.'.

Brief aan Kamer

Landbouwminister heeft de Uitvoeringsagenda inmiddels via een brief over het Programma Duurzame Veehouderij op 4 september onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer.

De agenda borduurt verder op de visie Waardevol en Verbonden van Minister Schouten van LNV en de LTO/NOP visie uit 2016 'Koers voor een Vitale Pluimveehouderij in 2025'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  16° / 14°
  90 %
 • Vrijdag
  17° / 15°
  80 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  40 %
Meer weer