Stalontsmettingsmiddel+Dutrirock+uit+de+handel+genomen
Nieuws
© Twan Wiermans

Stalontsmettingsmiddel Dutrirock uit de handel genomen

Dutrirock Bedding Powder mag niet worden gebruikt in vleeskuikenstallen. Het middel is uit de handel gehaald. Bureau Risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt dat er geen reden voor zorg is over de volksgezondheid door de consumptie van producten van de vleeskuikens.

Vertegenwoordigers van de betrokken pluimveesector zijn aangesproken op hun verantwoordelijkheid omdat het om een niet toegelaten biocide gaat. Dat schrijft minister Bruins voor Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer.

Het gebruik van Dutrirock Bedding Powder, een poeder tegen salmonellabesmetting in vleeskuikenstallen, vormt volgens het Bureau Risicobeoordeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geen reden voor zorg over de volksgezondheid door consumptie van het vlees van de vleeskuikens.

Het gaat echter om een niet toegelaten biocide dat niet mag worden gebruikt in vleeskuikenstallen. Het middel is uit de handel is genomen. Het feit dat een niet toegelaten middel na de fipronilcrisis opnieuw in de pluimveehouderij gebeurt baart zorgen.

Stalontsmetting

De NVWA kreeg een signaal over een stalontsmettingsmiddel dat is geleverd door een dierenarts, daarna heeft de instantie actie ondernomen. Het middel bleek niet in de registers van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) te staan.

Het product bevat als desinfecterende werkzame stof chloordioxide. Er zijn monsters genomen van vleeskuikens uit behandelde stallen om vast te kunnen stellen of residuen van de werkzame stof zijn aangetroffen. Deze monsters zijn onderzocht door het laboratorium van Wageningen Food Safety Research. In het vlees en de lever van de vleeskuikens zijn geen residuen van het middel gevonden.

Geen zorg

Ook Wageningen Food Safety Research heeft het middel onderzocht op de aanwezigheid van dioxine en zware metalen. Er werd dioxine, lood, cadmium en arseen aangetroffen. Bij vervolgonderzoek van het vlees en de levers zijn deze stoffen hierin niet of ruim onder het wettelijk maximumgehalte aangetoond. Het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA stelt dat er geen reden voor zorg is over de volksgezondheid door de consumptie van producten van de vleeskuikens.

Sancties

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft ervoor gezorgd dat het middel uit de handel is gehaald en legt de benodigde sancties op. Ook heeft de ILT geconstateerd dat het middel is geleverd aan bedrijven in andere lidstaten. De toezichthouders in de andere lidstaten zijn hierover geïnformeerd.

De namen van de Nederlandse bedrijven die het middel hebben gebruikt zijn aan de NVWA doorgegeven. Eén van de bedrijven bleek een handelaar. Deze heeft het middel verkocht aan twee bedrijven, waarvan één in het buitenland. Het gaat op dit moment om 26 vleeskuikenbedrijven. Dertien van deze bedrijven hebben het middel niet bij het huidige koppel vleeskuikens gebruikt, bij deze bedrijven worden nu geen verdere acties ingezet. Dertien bedrijven hebben het middel wel bij het zittende koppel vleeskuikens toegepast.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  8° / 7°
  90 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  80 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  70 %
Meer weer