Boerenbedrijf+met+prioriteit+bij+onderzoek
Achtergrond
© Jorg Tönjes

Boerenbedrijf met prioriteit bij onderzoek

Unifarm is de boerderij van Wageningen University & Research. Met een team van vijftig mensen zetten bedrijfsleider John van der Lippe en teamleider Gerard Derks zich in voor het landbouwbedrijf. De focus ligt als eerste op het faciliteren van onderzoek en onderwijs. Alle medewerkers zijn erop gericht daar de beste service voor te leveren.

De gebouwen aan weerszijden van de weg door de Wageningse campus stralen uit dat dit de universiteit is. Achter de gebouwen voor onderzoek en onderwijs liggen de gebouwen van Unifarm. Daar staan de trekkers en werktuigen en daar zijn de kassen, velden en akkers.

Noord, west, oost en zuid van Wageningen ligt in totaal 250 hectare land dat Unifarm gebruikt voor proefvelden en teelt. Volgens Van der Lippe is bruto 30 tot 40 hectare van het areaal proefveld. 'De rest is praktijk en wat beheersgrasland. De rotatie is nodig om de percelen geschikt te houden voor de jaren dat we er onderzoek doen. We proberen de praktijk zo rendabel mogelijk te doen, maar de proeven zijn nummer één.'

Alles afland weg

Derks onderstreept dat. 'Daarom gaan de gewassen hier afland weg. We gaan het product niet opslaan en speculeren op het beste verkoopmoment.' Unifarm houdt de regie over de teelt zoveel mogelijk in eigen hand, om altijd slagvaardig te zijn. 'Alleen de hele grote machines hebben we zelf niet. Voor rooiwerk, combine en bemesting komt een loonwerker bijspringen', aldus Derks.

Het bedrijf regelt ook dat de materialen voor practica er zijn

John van der Lippe, bedrijfsleider Unifarm

Vergeleken met het grote akkerbouwproefbedrijf in Lelystad staat Unifarm nog wat dichter bij het onderzoek. Soms werken de Wageningse praktijkbedrijven samen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van speciale proefveldzaaimachines, die de bedden niet berijden. 'Daarvan zijn er twee tegelijk gekocht voor hier en voor Lelystad', zegt Derks. Van der Lippe noemt de proefveldbouwlandinjecteur die in Wageningen staat en ook wel eens naar de Broekemahoeve in de polder gaat.

Verdienmodel

Unifarm krijgt aanvragen voor proeven binnen van studenten, leerstoelgroepen en bedrijven. Van der Lippe ziet dat studenten vaker samen met een bedrijf onderzoek doen. Bedrijven betalen een hoger tarief dan studenten en het lukt Unifarm zo goed om iedereen de kans te geven onderzoek te doen en de begroting sluitend te houden. Derks: 'We kunnen zo aanschaffen wat we nodig hebben voor dit werk.'

Van der Lippe vertelt dat Unifarm vaak een informeel onderdeel van een programma van de universiteit kan verzorgen, bijvoorbeeld een rondleiding door de kassen en langs de proefvelden. Ook regelt het bedrijf dat de materialen voor practica er zijn. Daarvoor kweekt het planten en legt het materiaal tijdig in de zalen waar de studenten ermee aan de slag gaan.

Kritiek

Dat de omgeving kritisch is geworden op de boer ondervinden ze bij Unifarm zeker. 'Mensen hebben vaak een sterke mening over wat er op akkerbouwbedrijven gebeurt, of het nu gewasbescherming of iets anders betreft', zegt Van der Lippe. Derks vertelt dat Unifarm vooral probeert de lijnen met omwonenden en critici open te houden.

'We hebben een goede verhouding met de vogelwerkgroep opgebouwd. Samen lossen we zaken op. Op dit moment hebben we op de terreinen van Unifarm de hoogste patrijzenstand van Nederland. Via de pers en onze medewerkers zijn we duidelijk en houden we rekening met anderen. We moeten soms onze proeven beschermen tegen wildvraat met professionele jagers', aldus Derks.

Groei

Machines zijn er voldoende, zegt Van der Lippe. 'De groei van de universiteit vergt wel extra mankracht. Er zijn meer hand-en-spandiensten. In de zomer schakelen we losse medewerkers in. Ze moeten begrijpen wat het onderzoek aan voorwaarden stelt. Gelukkig hebben we de laatste jaren weer jonge krachten kunnen aannemen. Dat stond na de reorganisaties even stil.'

In de kassen werken 25 mensen in 100 compartimenten. De uitbreiding en renovatie van het 1 hectare grote glasgedeelte gebeurt in etappes. Die fasen zullen rond 2023 doorlopen zijn. Het onderzoek mag ondertussen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Duurzamheid

'Onze rol in duurzaamheid zal in de toekomst belangrijker worden', verwacht Van der Lippe. 'Als groene universiteit zijn we dat aan onze stand verplicht. We willen het wel werkbaar houden.'

Derks noemt de ruimtevraag van Unifarm. Twee jaar geleden breidde het bedrijf uit door de overname van een 18 hectare groot bedrijf. Om biologisch te kunnen werken heeft Unifarm 50 hectare biologisch gecertificeerd. Het bedrijf zet steeds meer in op bodembeheer met brede banden, ondieper ploegen en organische stof.

Van veel kleine boerderijen en tuinderijen naar één grote
In de oude opzet, voor de eeuwwisseling, hadden de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en Wageningen University & Research veel kleine boerderijen en tuinderijen voor het onderzoek. In 2000 gingen alle voor de universiteit werkende partijen samen in Unifarm. In 2003 kwam alles van DLO daarbij. Het resultaat is een 250 hectare groot bedrijf met ongeveer 25 mensen werkzaam in de kassen, 20 in de open teelten en 5 ondersteunende werknemers. De mensen van Unifarm beschikken over alle machines en grond op zand, veen en klei in de omgeving Wageningen, om het onderzoek slagvaardig van dienst te kunnen zijn. Het aantal studenten in Wageningen groeide de afgelopen jaren met 10 procent per jaar naar 11.000 in totaal. Die groei zet door. Unifarm heeft daarom alle menskracht en grond nodig. De mogelijkheden om uit te breiden met grond rondom Wageningen zijn beperkt.

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  60 %
 • Donderdag
  2° / 1°
  50 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer