Sector+komt+zelf+met+werkbare+oplossingen
Nieuws
© John Oud

Sector komt zelf met werkbare oplossingen

Voorzitter Niels Zuurbier van vakgroep Vollegrondsgroenten van LTO stelt dat gewassectoren er goed aan doen om zelf met werkbare oplossingen te komen voor vraagstukken die te maken hebben met milieu-impact en verdere verduurzaming.

'Of het nu gaat om emissiebeperking voor gewasbeschermingsmiddelen of uitspoeling van mineralen, als sector zullen we zelf moeten nadenken over oplossingen waarmee we praktisch goed uit de voeten kunnen. Doen we dat niet, dan zijn we overgeleverd aan de oplossingen die de overheid voor ons bedenkt', verklaart Zuurbier.

De LTO-bestuurder sprak deze week op een bijeenkomst van vakgroep Vollegrondsgroenten van LTO in Zwaagdijk. Hij ging daar onder meer in op de inbreng van LTO voor het Hoofdlijnenakkoord voor gewasbescherming in open teelten (HGOT) en voor de herbezinning over het mestbeleid.

Teelten verbieden

Zuurbier: 'Voor de gewasbescherming streven we naar een eenduidig beleid over zaken als driftreductie en emissiebeperking. Doel is dat we met een minimale milieubelasting een goed middelenpakket in de benen houden. Bij het mestbeleid zullen we echt aan de bak moeten om te voorkomen dat de overheid in bepaalde regio's teelten gaan verbieden vanwege de uitspoeling van mineralen'.

In Zwaagdijk behandelde LTO-beleidsmedewerker en Coördinator effectief middelenpakket Peter van 't Westeinde de actualiteiten rondom de gewasbescherming. Hij vertelde onder meer dat voor veel groentegewassen het Fonds Kleine Toepassingen nog steeds gebruikt wordt voor nieuwe toelatingen en voor vrijstellingen van middelen in geval van knelpunten.

'Net als voor andere sectoren geldt ook voor groentetelers dat we moeten zorgen dat de middelen die we gebruiken niet in de sloot terecht komen. Daar hebben we er niets aan. We moeten voorkomen dat onze gewasbeschermingsmiddelen onderwerp worden van het politieke debat. Dat kan door het gebruik van de juiste technieken om drift en emissies verder terug te dringen', aldus Van 't Westeinde.

Maatwerk in bemesting

Mark Heijmans, specialist mest en mineralen, legt uit dat LTO voor het nieuwe mestbeleid gaat pleiten voor twee systemen voor de aanvoer van mineralen. Het gaat dan om een eenvoudig forfait systeem met vaste aanvoernormen per gewas en grondsoort. Daarnaast moet er een verfijnd systeem komen waarmee maatwerk in de bemesting beter mogelijk is.

'Deze keuze-optie voor de aan- en afvoer van mineralen in de verschillende landbouwsectoren vinden wij belangrijk. Het geeft elke ondernemer de mogelijkheid om te kiezen voor een systeem dat passend is voor zijn bedrijf', vindt Heijmans. Hij gaat ervan uit dat vollegrondsgroentetelers vanwege hun kapitaalsintensieve gewassen vooral zullen kiezen voor een verfijnde nutriëntenbalans.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zaterdag
  5° / 1°
  70 %
 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
Meer weer