Neerslagtekort+Rijn+en+IJssel+loopt+op
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Neerslagtekort Rijn en IJssel loopt op

Ondanks de genomen maatregelen in de winter is het watersysteem nog kwetsbaar. Daarvoor waarschuwt waterschap Rijn en IJssel. Het neerslagtekort loopt alweer op.

Vooral op de hoge zandgronden speelt het neerslagtekort weer op. De grond- en waterstanden staan lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Vooralsnog levert het nog geen grote problemen op.

Afgelopen maanden heeft het waterschap het water in de beken en rivieren langer vast gehouden door de stuwen hoger te zetten. Daarnaast heeft het waterschap grondeigenaren opgeroepen om water vast te houden in plaats van af te voeren. Er zijn in totaal tachtig duikerafsluiters geplaatst.

Nederland kende afgelopen jaar de droogste zomer in vijftig jaar. De Achterhoek was een van de droogste gebieden van Nederland. In grote delen liep het tekort op tot 300 millimeter, met uitschieters naar 400 millimeter. Nooit eerder is zo'n neerslagtekort gemeten in het werkgebied van waterschap Rijn en IJssel. Die gevolgen van zomer 2018 zijn nog steeds merkbaar.

Evaluatie droogtemaatregelen

Rijn en IJssel heeft het beleid en de maatregelen die zijn gevoerd tijdens de extreme droogte van vorig jaar laten evalueren door een onafhankelijk bureau. Daaruit blijkt dat de juiste maatregelen afgewogen getroffen zijn om waterverlies tegen te gaan en overlast te bestrijden.

De evaluatie is uitgevoerd onder netwerkpartners zoals LTO Noord, Vitens, natuurorganisaties, andere overheden en eigen medewerkers.

Volgens het waterschap zijn de middelen van het waterschap beperkt doordat er op weinig plekken water ingelaten kan worden uit Rijkswateren. Ook is er tijdens droogte op de hoge zandgronden weinig water beschikbaar.

'De geïnterviewde organisaties vinden dat het waterschap heeft gedaan wat binnen de mogelijkheden lag om de droogte te bestrijden. Door knelpunten en keuzes te communiceren, is er meer acceptatie en begrip voor het handelen van het waterschap. Ook waardeerden zij dat er ruimte bleef voor maatwerkoplossingen.'

Aanspreekpunt

De netwerkpartners willen in de toekomst bijdragen aan een gezamenlijke communicatieboodschap over droogte. Daarnaast wensen de partijen een duidelijk aanspreekpunt bij droogte en heldere regionale overlegstructuren.

Beleidsmedewerker Hille Kraak van LTO Noord kan de belangrijkste conclusies van de evaluatie onderschrijven. 'Waterschap Rijn en IJssel was in de communicatie onderscheidend ten opzichte van sommige waterschappen waar ingrijpende besluiten genomen moesten worden vanwege de droogte.'

'Het waterschap kon goed uitleggen waarom de beregeningsverboden en onttrekkingsverboden van grondwater nodig waren. Daarnaast werden deze verboden niet overal ingesteld, maar werd goed gekeken naar waar het echt nodig was. Maatwerk dus. Dat is belangrijk', oordeelt Kraak. .

Weer

 • Woensdag
  6° / 1°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 0°
  80 %
 • Vrijdag
  5° / 1°
  70 %
Meer weer