Ondergrondse ploeg voor mais zaaien werkt beter

Henk Pol uit Uffelte heeft de ondergrondse ploeg, ontwikkeld voor het zaaien van mais op grasland, opnieuw aangepast. 'Het systeem moet nu werken zoals ik in gedachte heb.' De regels rond onderzaai vragen een iets andere aanpak.

De ondergrondse ploeg werkt tot een diepte van 25 à 30 centimeter, terwijl de zode intact blijft. In vergelijking met traditioneel ploegen geeft dit meer draagkracht, minder structuurschade en nitraatuitspoeling, en behoud van organische stof en bodemleven. In de bewerkte strook wordt de mais gezaaid.

Pol werkt al vier jaar aan de ontwikkeling van de machine. 'De afgelopen twee jaar hebben we bij het zaaien van de mais te maken gehad met droogte. Daaruit kwam naar voren dat de zaadjes niet goed in de grond kwamen te liggen. De kieming was hier en daar minder en dat gaf veel nakiemers', zegt hij.

Manco's eruit

Achteraf is de oud-melkveehouder blij dat hij de afgelopen jaren door de droge omstandigheden tegen de problemen is aangelopen. 'Door het droge weer zijn de problemen van het nieuwe systeem aan het licht gekomen en hebben we de manco's eruit kunnen halen. We hebben nu het idee dat de machine werkt zoals we voor ogen hebben.'

Het systeem werkt bij mais beter dan onderzaai van gras

Henk Pol, oud-melkveehouder uit Uffelte

Achter de ondergrondse ploeg heeft Pol per te zaaien rij mais een freesje met een werkbreedte van 6 centimeter gemonteerd. In combinatie met de twee aandrukwielen van de zaaimachine zorgt dit voor een mooi en gelijkmatig zaaibed. Voor de frees dient de machine vloeibare mest toe, zodat de nutriënten dicht bij de zaden terechtkomen.

In het midden de ondergrondse ploeg en links daarvan het freesje.
In het midden de ondergrondse ploeg en links daarvan het freesje. © Han Reindsen

De ontwikkeling van de machine ziet Pol als een leerproces. 'Vier jaar is niet lang voor een totaal nieuwe techniek. Dat de techniek botst met de regelgeving rond de onderzaai van mais, is op zich logisch. Regels kunnen moeilijk rekening houden met nieuwe machines. We moeten het probleem wel kenbaar maken en zoeken naar een oplossing.'

Onderzoek

Daar heeft Pol vertrouwen in. Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat direct zaaien van mais in grasland in vergelijking met traditioneel zaaien een gunstig effect heeft op het bodemleven, zorgt voor minder verlies aan nutriënten en minder CO2-uitstoot geeft. 'Het systeem werkt bij de teelt van mais beter dan onderzaai van gras.'

Het onderzoek heeft betrekking op een frees die stroken van 10 centimeter bewerkt. Bij dat systeem wordt de rest van de grond niet bewerkt en dat komt de groei van de mais niet ten goede. De ondergrondse ploeg bewerkt 10 centimeter onder de zode 30 centimeter breed de grond en dat geeft de planten voldoende ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

Glyfosaat

Bij ondergronds ploegen is het nodig om de zode eerst dood te spuiten met glyfosaat. Dit middel staat ter discussie. Pol ziet de XPower van het Duitse bedrijf Zasso als een mogelijk alternatief. Met slepende flappen elektrocuteert deze machine de zode.

Dit jaar gaat Loonbedrijf Vink in Dwingeloo met deze combinatie een aantal hectares in Drenthe en Friesland ondergrond ploegen en inzaaien met mais.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 12°
  60 %
 • Woensdag
  18° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  14° / 9°
  95 %
Meer weer