In drie jaar op weg naar geiten-top 10

Lydia van Beek en Ronald Paardekoper startten drie jaar geleden in een Lottumse varkensstal een melkgeitenbedrijf. Hun vijfhonderd geiten produceren gemiddeld 1.356 kilo melk. Ze willen doorstoten naar de landelijke top 10.

In+drie+jaar+op+weg+naar+geiten%2Dtop+10
© Lé Giesen

Samen met haar partner Ronald Paardekoper (56) bestiert Lydia van Beek (53) in Lottum op de Roozehoeve het melkgeitenbedrijf De Verbinding. Daarmee zijn ze vanaf een nulpunt gestart.

Toen Van Beek en Paardekoper elkaar ontmoetten, werd snel duidelijk dat ze een gezamenlijk doel voor ogen hadden: een eigen veebedrijf. Paardekoper, die werkzaam is bij de Voergroep Zuid, had het liefst een melkveebedrijf. Dit bleek door de fosfaatrechtenproblematiek geen haalbare kaart.

Een melkgeitenbedrijf daarentegen is een makkelijkere optie voor de opstart van een veebedrijf. In Lottum stond een voormalig varkensbedrijf te koop. Na de nodige bouwkundige aanpassingen en de koop van een tweedehandse melkstal, vertoeven nu circa vijfhonderd melkgeiten in de potstal.

Melk van pas gelammerde geiten houdt pasgeborenen gezond en weerbaar

Lydia van Beek, geitenhouder in Lottum

Van der Pas-systeem

Mede gezien de beperkte ruimte en het beschikbare stalgebouw, kozen ze voor individueel voeren via het Van der Pas-systeem. Met behulp van dit systeem krijgen geiten automatisch en individueel krachtvoer verstrekt. Het krachtvoerstation is midden in de stal geplaatst. Voor het opeten van haar portie krachtvoer moet de geit met de band meelopen. Het ruwvoer wordt in voorraad verstrekt. De voergang neemt daardoor aanzienlijk minder ruimte in beslag.

De taken zijn goed verdeeld. Van Beek, die voorheen geen affiniteit had met het boerenleven, is nu verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en rondom de geitenstal. Paardekoper legt zich vooral toe op het voerrantsoen en de fokkerij. En voordat hij 's morgens naar zijn werk vertrekt, heeft hij de geiten al gemolken.

Doel van Lydia van Beek is om tot de tien best producerende geitenbedrijven in Nederland te horen.
Doel van Lydia van Beek is om tot de tien best producerende geitenbedrijven in Nederland te horen. © Lé Giesen

Aangepaste bedrijfsvisie

In het tweede jaar moesten Van Beek en Paardekoper hun bedrijfsvisie al aanpassen. Het was niet hun bedoeling om bokjes aan te houden. Maar de maatschappelijke kritiek op de toestand van de bokjes en de hoge sterftecijfers, in combinatie met de kosten voor het verkopen (9 euro tegen voorheen 3 euro), waren voor hun aanleiding het afmesten van de bokjes zelf ter hand te nemen.

En met succes. De eerste vijf dagen krijgen de geiten en bokjes, naast de biest, de geitenmelk afkomstig van geiten die in de voorgaande vijf dagen hebben gelammerd. 'Deze melk bevat tal van bestanddelen die de gezondheid en weerbaarheid van de jonge geitjes ten goede komt. Bij de laatste aflammerperiode overleed slechts één geitje', stelt Van Beek.

Positief verschil van 29 euro

Nu beuren de geitenhouders circa 20 euro voor een bokje dat naar de slachterij gaat, terwijl ze bij een leeftijd van enkele dagen nog 9 euro per bokje zouden moeten uitbetalen. Per saldo betekent dit een positief verschil van 29 euro. 'Door de bokjes aan te houden, kunnen we per saldo alle lammetjes van gratis melk voorzien', rekent Van Beek hardop voor.

De bokjes vertoeven in een nieuwe, aparte stal. Deze is eigenlijk gebouwd voor de opfoklammetjes en gefinancierd via crowdfunding. 'Binnen slechts tien minuten na de openstelling was de crowdfunding al volgetekend. Banken daarentegen doen heel moeilijk. Zeer zeker toen we ruim drie jaar geleden helemaal nieuw waren in de sector. We hebben zeven aanvragen moeten indienen voor het ons lukte de financiering rond te zetten.'

Ambitieus

Ondanks dat ze pas drie jaar geleden zijn gestart, zijn Lydia en Ronald erg ambitieus. Hun streven is om binnen afzienbare tijd tot de tien best producerende geitenbedrijven in Nederland te behoren. Met een gemiddeld rollende jaarproductie van 1.356 kilo zijn ze inmiddels goed op weg naar de daarvoor noodzakelijke minimale 1.500 kilo.

Dit willen ze niet bereiken door (fors) uit te breiden in omvang, maar door zich vooral toe te leggen op het selecteren van geiten op productie, in combinatie met het creëren van optimale leefomstandigheden en een hoge gezondheidsstatus. 'Je merkt dat naast goed voer, veel licht, lucht en water in de stal essentieel zijn voor de gezondheid en het welzijn van de dieren.'

Emissiereducerende maatregelen

Qua dieromvang hebben ze nog ruimte. Het bestemmingsplan laat het houden van 1.400 geiten toe. Echter, als het dierenaantal de 1.100 overschrijdt, dienen emissiereducerende maatregelen te worden genomen.

Momenteel loopt een vergunningsprocedure voor de bouw van een nieuwe stal voor zo'n vijfhonderd dieren. Komend jaar gaat hiervoor de eerste spade de grond in. De geitenhouders streven niet naar een volledige benutting van de diercapaciteit. 'Het houden van ongeveer negenhonderd geiten is voldoende. We willen een gezinsbedrijf dat door één persoon is te runnen.'

Naast een hoge productie streeft het stel ook naar openheid richting burgers. Vanuit een skybox kunnen bezoekers de geiten in de stal en de melkstal bekijken en voor de stal is een geitenspeeltuin aangelegd.

Welzijn geitenbokjes naar hoger niveau
Sinds 2018 vormt het plan van aanpak welzijn geitenbokjes een extra voorwaarde in het KwaliGeit-protocol. Dit moet het welzijn van geitenbokjes opschroeven. De geitenhouder blijft langer verantwoordelijk voor de zorg. De Nederlandse GeitenZuivel Organisatie (NGZO) prefereert het afmesten op het eigen bedrijf of via een een-op-eenrelatie met een mester.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
 • Zaterdag
  10° / 6°
  55 %
Meer weer