OZB+stijgt+40+procent+door+Betuwse+herindeling
Nieuws
© Koos van der Spek

OZB stijgt 40 procent door Betuwse herindeling

De fusie van de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen tot gemeente West Betuwe pakt financieel slecht uit voor een groot deel van de boeren en tuinders. Het OZB-tarief stijgt voor een deel van de bedrijven tot bijna 40 procent.

De gemeenten gingen per 1 januari samen. Voor boeren en tuinders uit de voormalige gemeente Lingewaal stijgt het tarief 39,57 procent. Collega-ondernemers uit de voormalige gemeente Neerijnen zagen het tarief met 21,82 procent stijgen.

'Vooral voor de ondernemers uit de voormalige gemeente Lingewaal is het verschil heel groot', vertelt Johan de Groot. Hij is bestuurder bij LTO Noord De Betuwe. We hebben een brief naar de gemeente gestuurd om dit onder de aandacht te brengen.'

Groot verschil

In gemeente Lingewaal waren de tarieven voor de fusie het laagst. 'Maar het was ook de gemeente die het beste op het geld paste', geeft De Groot aan. 'De nieuwe gemeente wilde zorgen dat wat binnen komt hetzelfde blijft. Maar volgens mij heeft de gemeenteraad niet beseft dat dit voor een deel van de bedrijven zo'n verschil zou geven.'

Hij maakt zich daar zorgen over. 'Er zijn best veel bedrijven in de agrarische sector die het allemaal maar net rond kunnen krijgen. Dit soort maatregelen helpen dan niet.'

Scheefgroei

LTO Noord De Betuwe vindt dat er in de nieuwe gemeente wel een hele forse scheefgroei ontstaat tussen bedrijven en particulieren en vraagt de gemeente om het OZB-tarief niet-woningen te verlagen. De onroerende zakenbelasting (OZB) wordt opgebouwd uit de waarde onroerende zaken (WOZ) en een tarief. De WOZ wordt jaarlijks bepaald met behulp van een taxatiewijzer, het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Binnen de tarieven zijn er twee categorieën: woningen en niet-woningen.

Gemeente West Betuwe hanteert voor niet-woningen een tarief van 0,4885 procent en voor woningen 0,1287 procent. Voor boeren en tuinders in de voormalige gemeente Geldermalsen betekent dat een daling van het tarief. Daar gold in 2018 een tarief van 0,5709 procent voor de categorie niet-woningen en een tarief van 0,1460 procent voor woningen.

Stijging

Voor de bedrijven uit de andere twee gemeenten is er een stijging. Gemeente Lingewaal rekende in 2018 een tarief van 0,3500 procent voor niet-woningen en 0,1230 procent voor de categorie woningen. Voor Neerijnen was dit vorig jaar 0,4010 procent voor niet-woningen en 0,0943 procent voor woningen.

LTO Noord rekent in de brief voor dat een ondernemer bij een waarde van 250.000 euro 3,8 keer meer betaalt dan een particulier. Voor een agrarisch bedrijf kan dat volgens LTO Noord nog veel verder oplopen, omdat bedrijfstak vanwege de productiewijze meer opstallen nodig heeft in de vorm van stallen, loodsen en opslag voor bijvoorbeeld voer, mest, oogstproducten en machines. Bij een waarde van 500.000 euro betaalt een ondernemer 7,6 keer meer dan een particulier, bij een waarde van 750.000 euro 11,4 keer meer.

Overgangstermijn

Bij een waarde van 750.000 euro betaalt een boer of tuinder uit de voormalige gemeente Lingewaard dit jaar 1.000 euro meer OZB dan in 2018. LTO Noord vindt dat er op zijn minst een overgangstermijn moet komen voor ondernemers uit de voormalige gemeenten Lingewaard en Neerijnen van vijf jaar. Volgens de belangenbehartiger zou het goed zijn om te kijken welk percentage van de OZB door bedrijven wordt opgebracht en welk percentage door particulieren. 'In sommige gemeenten brengt de categorie niet-woningen 50 procent of meer van de totale OZB-opbrengst op, terwijl het aantal particulieren een veelvoud van het aantal bedrijven bedraagt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  9° / 6°
  90 %
 • Dinsdag
  7° / 1°
  80 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  70 %
Meer weer