Grootse+plannen+voor+uitbreiding+tuinbouw+Siberi%C3%AB
Achtergrond
© Laurens Eggen

Grootse plannen voor uitbreiding tuinbouw Siberië

In glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree wordt mogelijk nog dit jaar de grootste aaneengesloten kavel voor glastuinbouw in Noord-Limburg verkocht aan één partij. Als dit doorgaat, komt er een bedrijf van 55 hectare bij in het 180 hectare grote kassengebied.

De komst van het glastuinbouwbedrijf zou dan het resultaat zijn van de werving en verkoop van de laatste beschikbare gronden in Siberië door ontwikkelingsmaatschappij Wayland Developments uit Bergschenhoek. Dit bedrijf verwerft in heel Nederland agrarische gronden en transformeert deze in onder andere glastuinbouwgebieden.

Hoewel zich meerdere kandidaten hebben gemeld voor de aangeboden uitbreidingskavels van Siberië, is Wayland Developments al enige tijd in gesprek met een potentiële kandidaat die de volledige 55 hectare wil hebben.

Wensen

De gesprekken spitsen zich toe op het verwerken van de algemene en specifieke wensen in de planvorming. 'Om dit bedrijf op alle fronten op maat gemaakte voorzieningen en infra te kunnen bieden', zegt commercieel directeur Arnaud van der Eijk van Wayland Developments. Hij wil de naam van het bedrijf in dit stadium nog niet kenbaar maken.

Wij zetten in op schaalvergroting in de glastuinbouw en concentreren ons daarbij op nichepartijen die in staat zijn om dit soort grote kavels in te vullen

Arnaud van der Eijk, commercieel directeur Wayland Developments

Voor de aankoop van de bewuste uitbreidingskavels van Siberië West kunnen ondernemers gebruikmaken van een door provincie Limburg mogelijk gemaakte erfpachtconstructie, naast verwerving met eigen middelen. 'We zijn nog in gesprek, dus van erfpacht is nu nog geen sprake', stelt Van der Eijk.

Biomassa-installatie

Voor de bestaande kassen van Siberië is een biomassa-installatie in aanbouw en wordt een warmtenet aangelegd, met TBM Europe als ontwikkelaar van de installatie en enkele glastuinders als afnemers van de warmte. De installatie vormt het eerste warmtecluster in de regio en betekent een mooie stap op weg naar duurzame en toekomstbestendige glastuinbouw.

'Het is de bedoeling dit warmtenet voor het stookseizoen 2019-2020 gerealiseerd te hebben, rekening houdend met de uitbreiding van Siberië West. De uitbreidingskavels kunnen we waarschijnlijk aan dit netwerk koppelen om uitwisseling van energie tussen verschillende bedrijven mogelijk te maken', zegt de commercieel directeur van Wayland Developments.

'We proberen zo veel mogelijk duurzame energieoplossingen op te nemen bij onze grootschalige gebiedsontwikkeling.'

Voorkeur

Een glastuinbouwbedrijf ontwikkelen op een kavel van 55 hectare is voor Limburgse begrippen gigantisch, maar in het westen van het land niet zo uitzonderlijk. De verkoop van grote kavels heeft ook de voorkeur van Van der Eijk.

'Wij zetten in op schaalvergroting in de glastuinbouw en concentreren ons daarbij op nichepartijen die in staat zijn om dit soort grote kavels in te vullen. In dit geval gebeurt dit ook met het oog op de goede infrastructuur vanuit Noord-Limburg richting het Duitse achterland.'

Locatie nabij snelwegen
Het glastuinbouwgebied Siberië in Maasbree is qua infrastructuur perfect gelegen nabij de snelwegen A67 en A73. De eerste plannen voor het toen nog braakliggende gebied zijn eind jaren negentig ontwikkeld door de toenmalige gemeente Maasbree en advies- en ingenieursbureau Arcadis. Sinds 2005 is Wayland Developments vanwege zijn expertise elders in het land betrokken bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor de aanleg van het kassengebied, in samenspraak met de latere, nieuw gevormde, gemeente Peel en Maas en provincie Limburg. In 2009 is de eerste 30 hectare grond voor de grootschalige glastuinbouw bouwrijp gemaakt en in 2010 en 2011 respectievelijk nog eens 30 en 20 hectare. De resterende beschikbare kavels zijn hier in 2013 aan toegevoegd.

Weer

 • Donderdag
  10° / 5°
  70 %
 • Vrijdag
  9° / 4°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 7°
  70 %
Meer weer