RLi%3A+zekerheidstelling+milieuschade
© RLi

RLi: zekerheidstelling milieuschade

Regering en parlement overwegen de invoering van een wettelijke zekerheidstelling voor milieuschade. Dat willen ze omdat de samenleving regelmatig opdraait voor niet-verhaalbare milieuschade.

Als het zover komt, adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLi) om bedrijven zelf te laten kiezen hoe zij aan deze plicht voldoen.

In Nederland is de kans op milieuschade klein, maar de milieueffecten van een calamiteit of een sanering kunnen groot zijn. Juist bij ongelukken met grote gevolgen is de schade lang niet altijd te verhalen op de veroorzaker.

Verplichte verzekering

In de Tweede Kamer wordt daarom de invoering van een verplichte verzekering tegen milieuschade bepleit. De raad wijst er in een gisteren verschenen advies op dat bij de invoering ervan met verschillende effecten rekening gehouden dient te worden.

Naast de verhaalbaarheid van kosten is het van groot belang dat bedrijven worden geprikkeld om milieuschade te vermijden. Tevens moet rekening worden gehouden met de concurrentiepositie van de bedrijven.

Politieke keuze

De raad vindt het een politieke keuze om onverhaalbare milieuschade tegen te gaan met een wettelijke regeling. Indien hiertoe wordt besloten adviseert de raad om alleen de financiële zekerheidstelling verplicht te stellen.

Dat moet niet voor het instrument gelden om dat doel te bereiken, bijvoorbeeld een verzekering, een bankgarantie of waarborgfonds. Bedrijven moeten zelf kunnen kiezen hoe zij aan de wettelijke zekerheidstelling voldoen.

Vergunning

Toetsing door de overheid kan volgens de raad plaatsvinden als de vergunning wordt verstrekt. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt hiervoor de mogelijkheid.

Weer

 • Zaterdag
  18° / 8°
  20 %
 • Zondag
  19° / 10°
  40 %
 • Maandag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer