LTO: stilstand geitenhouderij Noord-Holland achteruitgang

LTO Noord vraagt Provinciale Staten van Noord-Holland om de ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande geitenhouderijen te waarborgen. 'Stilstand is achteruitgang', schrijft LTO Noord in haar zienswijze.

LTO%3A+stilstand+geitenhouderij+Noord%2DHolland+achteruitgang
© Ploeg

De landbouworganisatie diende de zienswijze in als reactie op ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening voor een 'geitenstop'. De ruim twintig bestaande ondernemers in Noord-Holland komen daar mee klem te zitten.

In de ontwerpwijziging omschrijft de provincie een verbod op nieuwvestiging en uitbreiding van een geitenhouderij of een omschakeling in die richting. 'Dat gaat heel ver', meent provinciaal landbouwbestuurder Albert Hooijer. 'Het heeft er alle schijn van dat de provincie een soort van 'paniekvoetbal' speelt uit voorzorg tegen de mogelijke gezondheidsrisico's.'

Lastig dossier

Hooijer heeft wel waardering voor de dialoog die landbouwgedeputeerde Jaap Bond is aangegaan met de betrokken ondernemers. 'Dit is maatschappelijk een bijzonder lastig dossier. Veel geitenhouders hebben het gevoel dat er over hun geregeerd wordt. Dan is het goed als ze de mogelijkheid krijgen om in elk geval hun deel van het verhaal te krijgen.'

'Graag had ik gezien dat dit dossier landelijk zou zijn opgepakt.'

Jaap Bond, landbouwgedeputeerde Noord-Holland

Bond hoopt nog enige ruimte te laten, maar vreest dat de meeste geitenhouders een pas op de plaats moeten maken. 'De verleende vergunningen zijn leidend. Overigens proberen we waar mogelijk nog wel iets van maatwerk toe te staan, bijvoorbeeld in pilots waar vooruitgang wordt geboekt op het vlak van dierwelzijn.'

Terughoudend

Al dan niet een 'geitenstop' is in veel provincies een punt van discussie. Beleidsadviseur ruimtelijke ordening Nikki Soede voor LTO Noord in West-Nederland merkt dat daar verschillend op wordt gereageerd. 'In Flevoland zijn ze ook terughoudend, alleen krijgen de bestaande bedrijven nog wel enige ruimte om te bewegen, mits ze niet te dicht tegen de bebouwde kom zijn gevestigd.'

Hooijer hoopt ook op een iets flexibeler opstelling, dan nu in de ontwerpwijziging is verwoord. 'Vooral ook omdat de geitensector in Noord-Holland een heel extensief karakter heeft. Het gaat om ruim twintig relatief kleinere bedrijven, die bij elkaar misschien net zoveel melkgeiten hebben als de grotere bedrijven in het zuiden van het land in hun eentje.'

Grote druk

De vergunningaanvraag in Enkhuizen, die vorige maand door de gemeente werd afgewezen, laat de provincie geen keuze, stelt Bond. 'De druk op de sector is groot. Sommige ondernemers proberen hun heil elders te zoeken. Graag had ik gezien dat dit dossier landelijk zou zijn opgepakt. Nu dreigt het probleem verschoven te worden van de ene naar de andere provincie.'

Bond staat wel open voor het genoemde Flevolandse maatwerk, hoewel hij erbij opmerkt dat hij daar ook geen wonderen van verwacht. 'De woningdichtheid is in Noord-Holland wel een stuk groter. Dat bepaalt ook dat er hier veel meer 'risicogebieden' zijn.'

Begrip

Daarnaast is de tijd die de provincie rest, heel kort. 'Uiterlijk in juni moet de verordening ingaan. Overigens: als blijkt dat de gezondheidsrisico's meevallen, kunnen we de belemmerende maatregelen weer snel van af halen, al begrijp ik dat de Noord-Hollandse geitenhouders daar nu nog niet zo veel aan hebben.'

LTO Noord benadrukt het belang dat de provincie in toekomstig beleid in elk geval de vergunde dieren als uitgangspunt neemt. 'Daarmee is een grens gesteld en kunnen bestaande bedrijven toch nog iets ondernemen', geeft Hooijer aan. Daarnaast zou het – om dezelfde reden - goed zijn om andere activiteiten als een bokkenmesterij, buiten die quota te houden, meent hij. 'De opfok op het eigen bedrijf is maatschappelijk gewenst vanwege het dierenwelzijn.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  23° / 10°
  5 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  5 %
 • Donderdag
  26° / 15°
  55 %
Meer weer