%27Pluimveehouders+kunnen+meer+duurzame+keuzes+maken%27
Interview
© Joost de la Court

'Pluimveehouders kunnen meer duurzame keuzes maken'

Zijn klimaatambities steekt de 28-jarige Johan Leenders niet onder stoelen of banken. De vleeskuikenhouder en akkerbouwer uit Swifterbant wil onder andere in korte tijd van het gas af.

Uitstoot van CO2 is een steeds belangrijker item in de maatschappij. Wat betekent dat voor u als ondernemer?

'Allereerst wil ik het rapport 'Energie en klimaat in de agrosectoren' aanhalen van Sharon Dijksma, de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken. Daarin staat dat het energiegebruik in de vleeskuikenhouderij tussen 1990 en 2012 met ongeveer 43 procent is teruggebracht.

Als pluimveesector moeten we blijven zoeken naar win-winsituaties voor de boerderij, de maatschappij en het klimaat

Johan Leenders, vleeskuikenhouder in Swifterbant


'Toch kunnen en willen wij ondernemers nog veel meer duurzame keuzes maken. Daar ben ik dagelijks mee bezig. Als pluimveehouder leveren wij in de vorm van mest een mooi organisch materiaal dat bijdraagt aan een vitale bodem.'

Welke maatregelen hebt u genomen?

'Door gebruik te maken van een warmtewisselaar is het gasverbruik in de twee stallen al met ruim de helft teruggelopen. In twee uur tijd heb ik de ruimtes op een comfortabele 33 graden Celsius en na tien dagen hebben we bijna geen gas meer nodig.

'We zijn zelfvoorzienend in de elektra, de stallen zijn extra geïsoleerd en we gebruiken voor een groot deel van het voer regionale producten.'

Biedt een gemengd bedrijf extra kansen voor het sluiten van kringlopen?

'Ja natuurlijk, want zonder dieren geen mest en dierlijke mest is nodig in de kringlooplandbouw. Daarnaast vervult tarwe in de akkerbouw een cruciale rol als rustgewas, bodemverbeteraar en zorgt het voor een significant deel van het voer.

'Het strooisel kan weer worden gebruikt voor de kippen en de mest gaat als organische stof en mineraal weer terug het land op. Ook met bedrijven in de buurt kun je kringlopen sluiten. Bijvoorbeeld door het voeren van reststromen van afgekeurde groente aan de kippen.'

Hebt u alternatieven voor het voer?

'Zeker, alternatieven zijn er altijd. Ik zou graag – dat doen we al deels met onze Oranjehoen – meer regionale reststromen en kruiden gebruiken in het voer, waardoor de kippen nog vitaler zijn.
'Daar hebben we consumenten voor nodig die dat waarderen. Als die er zijn, kunnen we als sector altijd aan die vraag voldoen.'

Hoe ziet u de toekomst voor de sector?

'Rooskleurig. Als je ziet wat wij de afgelopen tien jaar hebben bereikt, dan kun je ervan uitgaan dat we nog sprongen vooruit maken.

'Als pluimveesector moeten we blijven zoeken naar win-winsituaties, voor de boerderij, de maatschappij en het klimaat.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer