Bloembollentelers+pakken+erfemissie+aan
Nieuws
© waterschap Drents Overijsselse

Bloembollentelers pakken erfemissie aan

Alle veertien bloembollentelers in Drenthe en Overijssel in het werkgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta gaan de afspoeling van chemische stoffen vanaf hun erf nog verder verminderen.

De telers hebben in het kader van het project ‘Schoon erf, schone sloot' de afgelopen maanden allemaal een erfemissiescan laten uitvoeren. Daarbij wordt in kaart gebracht waar, wanneer en hoe resten gewasbeschermingsmiddel vanaf het bedrijf in het oppervlaktewater terecht kunnen komen.

Zorgen

Het project is opgezet door waterschap Drents Overijsselse Delta, samen met provincie Drenthe en brancheorganisatie KAVB. 'We begrijpen dat het waterschap zorgen heeft over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ondanks dat veel telers de afgelopen jaren al de nodige inspanningen hebben verricht om de afspoeling te verminderen, vinden ze hier en daar soms toch nog iets', zegt KAVB-regiobestuurder Marcel Markhorst.

Eerder zijn door het waterschap nulmetingen uitgevoerd, zodat bekend is of er nog knelpunten zijn te verwachten. De uitslagen van die metingen zijn teruggekoppeld naar de betrokken bedrijven. De telers krijgen dan advies van een specialist van CLM welke maatregelen zij nog kunnen nemen. Dat kan variëren van het aanpassen van de werkzaamheden tot het anders inrichten van het erf.

Net ophalen

Markhorst vertelt nog in overleg te zijn met provincie en waterschap over eventuele subsidies bij het nemen van verdere maatregelen. 'We willen eerst het net ophalen om te bekijken wat nog nodig is. Voor het nieuwe teeltseizoen kunnen we dan nog stappen zetten.'

De Drentse en Overijsselse bollentelers die meedoen hebben volgens Markhorst goed voor ogen dat er nog wat moet gebeuren. 'Een goed functionerende spuitplaats hebben ze vaak al, maar ze zullen nog wel resultaten moeten boeken. Het waterschap let er ook op dat er wat voor elkaar komt. De ondernemers bepalen zelf wat voor maatregelen ze nemen, in samenspraak met het waterschap.'

Telers die willen weten of op hun eigen erf kans is op emissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen een gratis Erfemissiescan Gewasbescherming invullen. Daarnaast kunnen telers en adviseurs met vragen over wetgeving of maatregelen over erfemissie informatie inwinnen bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  6° / 1°
  30 %
 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
Meer weer