Dier+krijgt+meer+zorg+en+aandacht+dan+25+jaar+geleden
Nieuws
© Koos van der Spek

Dier krijgt meer zorg en aandacht dan 25 jaar geleden

Dieren krijgen meer aandacht en zorg dan vijfentwintig jaar geleden en ze worden ook beter beschermd door wetten en regels. Nederland steekt daarbij gunstig af tegen andere landen. Dat vindt het Nederlandse publiek, volgens een onderzoek dat de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) liet uitvoeren bij zijn 25-jarig jubileum.

Tegelijkertijd valt er volgens de raad op belangrijke punten nog veel te verbeteren, niet alleen bij proefdieren en productiedieren, maar ook bij gezelschapsdieren en dieren in de natuur en niet gehouden dieren. Dat maakt de RDA bekend op een congres dat vandaag wordt gehouden in Santpoort.

Er is een bijzondere plek in de samenleving voor dieren, zo blijkt uit het onderzoek waaraan werd deelgenomen door meer dan 2.000 personen uit het burgerpanel van onderzoeksbureau Kantar Public.

99 procent van de ondervraagden vindt dat dieren een eigen waarde hebben, los van mensen. Weliswaar vindt meer dan driekwart van de ondervraagden dat mensen boven dieren staan, maar meer dan 90 procent is ook van mening dat mensen in het algemeen de plicht hebben om goed te doen voor dieren.

Waarde van dieren

Wat de eigen waarde van dieren precies inhoudt, verschilt tussen mensen en tussen diercategorieën; gaat het om gezelschapsdieren, productiedieren, proefdieren of niet gehouden dieren? Steeds meer lijkt de wijze waarop we het welzijn van gezelschapsdieren benaderen de norm te worden voor de omgang met alle soorten dieren.

Uit het onderzoek bleek ook dat er een belangrijke middengroep is die genuanceerder over dieren denkt dan uit het gepolariseerde beeld in de media naar voren komt.

Er zijn geen grote verschillen in oordeel tussen mannen en vrouwen, tussen mensen uit stedelijke omgeving en landelijk gebied. Jongeren geven het belang van dierenwelzijn wel hogere scores dan ouderen.

Slepende kwesties

De raad dringt erop aan dat langslepende kwesties rond welzijn en gezondheid van dieren worden aangepakt. Voorbeelden zijn krappe behuizing, verveling, transport over lange afstand en gezondheidsproblemen als gevolg van fokkerij bij gezelschapsdieren, dierenwelzijn bij bestrijding van dierplagen en de 'positieflijst' met huisdieren.

De samenhang in beleid voor de verschillende dieren die voor verschillende doelen worden gehouden, wordt steeds belangrijker. Er zijn regels voor het doden van bijvoorbeeld productiedieren en honden en katten, maar niet voor andere gezelschapsdieren.

Kringlooplandbouw

Ook in de grote maatschappelijke vraagstukken die het publieke debat beheersen, zoals die over klimaat en voedsel, verdienen het welzijn en de gezondheid van dieren volgens de RDA een prominentere plek; wat wordt de positie van het dier in een circulaire economie en in de kringlooplandbouw?

Het welzijn van dieren moet beter worden betrokken in de discussie en het onderzoek rond nieuwe manieren om met schaarse grondstoffen om te gaan, zo zegt de raad. Ook in de verdere ontwikkeling van innovaties en nieuwe technieken, zoals digitalisering en Crispr-Cas, moet ervoor worden gewaakt dat dieren er beter van worden en niet eindigen als het kind van de rekening.

Het dier een plek geven in de verschillende maatschappelijke discussies is volgens de RDA een zaak voor iedereen. Publiek, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap zijn allen verantwoordelijk. Maar de overheid heeft wel een bijzondere positie, omdat deze als aanjager kan fungeren, zo laat de raad weten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 10°
  30 %
Meer weer