Sloopregeling+nertsenhouderij+moet+beter
Nieuws
© VidiPhoto

Sloopregeling nertsenhouderij moet beter

De sloopregeling voor de nertsenhouderij moet dringend worden aangepast. Nu zitten er te veel beperkingen in de voorwaarden, waardoor ondernemers er maar beperkt gebruik van kunnen maken.

Die noodkreet hebben LTO Nederland en de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) neergelegd bij de Tweede Kamer. Volgende week vindt een debat plaats over de pelsdierhouderij, daar zou de slecht functionerende regeling volgens LTO en NFE aan de orde moeten worden gesteld.

Sinds een jaar is het 'Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij' van kracht, samen met de bijbehorende uitvoeringsregeling. In totaal is er 28 miljoen euro voor beschikbaar, maar door alle hindernissen lijkt dat bedrag lang niet te kunnen worden benut.

Een belangrijk knelpunt is dat bedrijven voorafgaand aan de aanvraag vijf jaar onafgebroken als nertsenhouderij in gebruik dienen te zijn geweest. Bovendien moeten ze beschikken over alle vergunningen voor ombouw op het moment van aanvraag. Daarna dient de sloop en ombouw binnen één jaar te zijn gerealiseerd. Dat is praktisch gezien onmogelijk.

Forse hindernis

Meer dan 50 procent van de te maken sloopkosten en 60 procent van de ombouwkosten moeten door de pelsdierhouder zelf worden opgebracht. Als gevolg van de slechte marktomstandigheden blijkt ook dat in de praktijk vaak een forse hindernis.

LTO en NFE deden eerder al voorstellen voor aanpassing van de regeling. 'Daarmee is tot op heden niets gedaan', zo staat in de notitie aan de Kamer. Beide organisaties stellen dat snel besluiten nodig zijn, om een goede uitvoering van flankerende maatregelen voor de pelsdierhouders en hun gezinnen mogelijk te maken.

Ze pleiten ook voor een tussentijdse evaluatie van de Wet verbod pelsdierhouderij, vanwege de slechte prijsvorming in de nertsensector. Bij een berekening van de economische gevolgen ging het huidige Wageningen Economic Research in 2012 nog uit van een opbrengstprijs van de pelzen van 38 euro. De gemiddelde prijs van de afgelopen drie jaar was echter maar 23 euro.

Meer sancties

Het Kamerdebat van volgende week gaat over een wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij. Het kabinet wil er de bevoegdheid aan toevoegen om bestuursrechtelijke herstelsancties op te leggen. Zo zou de wet beter kunnen worden gehandhaafd.

LTO en NFE wijzen dit af. Ze noemen het 'onterecht en onnodig' om de nertsenhouders bloot te stellen aan zo'n hoog controleniveau.

• Lees ook: Nertsenhouderij bloedt met lege handen dood

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  20 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
 • Dinsdag
  5° / -1°
  40 %
Meer weer