Nieuwe toekomstvisie voor groen onderwijs

Om de uitdagingen waar de land- en tuinbouw voor staan het hoofd te bieden, is vernieuwing van het groen onderwijs noodzakelijk. Betrokken partijen presenteerden daarom woensdag tijdens de Groenpact Manifestatie het Groenpact 2e fase.

Nieuwe+toekomstvisie+voor+groen+onderwijs
© Herbert Wiggerman

De tweede fase van Groenpact heeft een nieuwe aanpak en richt zich meer op actuele maatschappelijke thema's. Wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? De partners van Groenpact, waaronder LTO Nederland, zetten in op inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs, de doorwerking van kennis in de praktijk en de veranderende arbeidsmarkt.

Landbouwminister Carola Schouten sprak tijdens de manifestatie haar steun uit voor Groenpact en maakte bekend dat er nieuw geld vrijkomt voor praktijkonderzoek. 'De jongeren en studenten uit het groen onderwijs zijn de mensen die bepalen hoe de natuur, groen en ander plekken er in de toekomst uit gaan zien, hoe voedsel geproduceerd gaat worden. En niet alleen hoe we hiermee omgaan, maar ook hoe je dat laat aansluiten op maatschappelijke thema's.'

Kennisdelen

Groenpact is een platform voor samenwerken, kennisdelen en versnellen. In de eerste fase is een basis gelegd voor het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Voor de tweede fase stellen de partners gezamenlijk jaarlijks 600.000 euro beschikbaar voor het platform.

De behoefte aan goede werknemers is groot. Er is nu al sprake van krapte op de arbeidsmarkt.

Met concrete opgaven als vertrekpunt werkt Groenpact 2e fase aan arbeidsmarktontwikkeling, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie binnen bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opvangen van klimaatveranderingen in een stad, vertical farming in de tuinbouw, realiseren van kringlooplandbouw of creëren van waarde voor voedsel in de regio.

Transitieopgaven

Voor de transitieopgaven is veel onderzoek nodig, het succes ligt echter in de mate van kennisdeling en toepassing. Samen met de hogescholen en met hulp van Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wordt een nieuw meerjarig programma praktijkkennis voor voedsel en groen opgezet.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt hiervoor extra geld beschikbaar aan het Regieorgaan SIA. Er gaat als eerste 4 miljoen euro naar projecten als versnelling verduurzaming veehouderij, duurzame landbouwbodems en Kas als energiebron.

Krapte arbeidsmarkt

Cees Ruhé, portefeuillehouder Innovatie & Onderwijs bij LTO, licht het belang van de samenwerking toe. 'De behoefte aan goede werknemers is groot. Er is nu al sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom essentieel dat het onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk optrekken. Alleen zo kan er aan de behoefte worden voldaan.'

De doorstroming in het groene onderwijs is een van aandachtspunten van GroenPact. Veel leerlingen willen wel verder in het groene onderwijs, maar weten niet precies wat de mogelijkheden zijn. 'Samenwerking binnen het onderwijs is daarom ontzettend belangrijk. Het is zonde als gemotiveerde leerlingen op bijvoorbeeld het vmbo geen geschikt groen onderwijs vinden op mbo-niveau. Er is nu nog te veel uitstroom', stelt Ruhé.

Ambities

De vernieuwde aanpak van GroenPact focust zich meer op actuele maatschappelijke thema's als klimaat, kringloop, leefbaarheid en concurrentiekracht. 'Dat sluit aan bij de ambities van LTO Nederland', zegt Ruhé. 'De sector kan een positieve bijdrage leveren aan de verschillende uitdagingen waar we als maatschappij voor staan.'

Dat gebeurt al op heel veel plekken, geeft hij aan. 'Denk bijvoorbeeld aan het Deltaplan Biodiversiteit en de betrokkenheid van de land- en tuinbouw bij het Klimaatakkoord. Dat zijn langdurige processen. De studenten van nu zijn de ondernemers van de toekomst. Het onderwijs moet hen dus ook echt voorbereiden op die toekomst.'

Green Deal Natuurinclusieve Landbouw

Tijdens de Groenpact Manifestatie ondertekenden minister Schouten met diverse onderwijspartijen en NAJK, IPO en BoerenNatuur de Green Deal Natuurinclusieve Landbouw in het groen onderwijs. Die zorgt ervoor dat landbouw en natuur, via het onderwijs, sterker worden verbonden. Dat draagt bij aan het sluiten van kringlopen en het vergroten van de biodiversiteit en biedt de boeren van de toekomst een ander handelingsperspectief.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  30° / 17°
  40 %
 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer