Samenwerking met bedrijven zit bij HAS Hogeschool in de genen

HAS Hogeschool zet sterk in op samenwerking met het bedrijfsleven en levert daarmee een grote bijdrage aan vernieuwing in de sector. Dat gebeurt met gezamenlijke projecten, bedrijfsbezoeken, gastcolleges en met de stages. Bovendien krijgen studenten alleen een diploma als ze voor hun afstudeeropdracht een voldoende krijgen van het bedrijf waar ze die opdracht uitvoerden. Binnen het hoger beroepsonderwijs is dat uniek.

Samenwerking+met+bedrijven+zit+bij+HAS+Hogeschool+in+de+genen
HAS green academy
© Peter van Houweling

Dick Pouwels is voorzitter van het college van bestuur van HAS Hogeschool, gevestigd in Den Bosch en Venlo. De HAS stimuleert studenten om in te spelen op de grote ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, vertelt hij. Eén ontwikkeling noemt Pouwels ‘duurzame intensivering’, waarbij met meer en hoogwaardiger techniek meer opbrengst per dier of per hectare wordt bereikt, maar met minder verliezen naar het milieu, dus duurzamer.

De andere beweging, verandering van voedselsystemen, houdt zich bijvoorbeeld bezig met andere bemesting, kringlooplandbouw en kortere ketens.

De HAS ontwikkelt expertise voor beide trends en maakt studenten bewust van het belang ervan. Pouwels: ‘We willen een relevante rol spelen in beide ontwikkelingen. Dat lukt alleen als studenten, bedrijfsleven en medewerkers de HAS zien als een hogeschool die midden in de sector staat en het belang ervan voor ogen heeft. Onze ambitie is om een top hogeschool te zijn. Dat is de basis om vernieuwend en trendsettend te kunnen zijn.’

Studenten laten veel interessante kijkrichtingen achter

Dick Pouwels, voorzitter college van bestuur HAS Hogeschool

Drie trends

De HAS focust op drie trends. Eén is de koppeling van de praktijk met hightech. Lectoren zoals Lenny van Erp en Jasper den Besten zijn hierop actief. Een tweede is vernieuwing in grootschalige landbouw en ontwikkeling van kleinschalige initiatieven. Veel nieuwe ontwikkelingen starten kleinschalig. Zo houdt lector Olga Haenen zich bezig met insectenteelt en richt lector Joost van de Borne zich op Healthy Farming. Die kleinschalige ontwikkelingen zijn ook ‘relevant’ als ze klein blijven, zegt Pouwels. Als derde trend zet de HAS in op een circulaire landbouw, met items als een goed bodembeheer en minder verlies van grondstoffen. Lectoren Elies Lemkes en Judith van de Mortel richten zich op deze thema’s.

Bij al deze ontwikkelingen is er één drijvende kracht, namelijk een goede positie van de sector in de samenleving. Pouwels: ‘In het verleden was dat soms meer een randvoorwaarde, nu is het meer een uitgangspunt geworden. Dat is krachtiger.’ Studenten zien dat nog niet altijd zo, constateert hij. ‘Ze zijn wel meer op zoek naar waarom er vragen spelen bij burgers. Ze willen ook meer zelf in gesprek gaan met die burgers.’

De bestuursvoorzitter vertelt dat het in de genen zit van de HAS om samen te werken met het bedrijfsleven. ‘Dat begint met de Raad van Toezicht. Daarin zitten drie mensen uit de primaire sector, naast drie uit de agribusiness.’ De HAS maakt het samenwerken op veel andere manieren concreet, zoals door projecten met bedrijven, bedrijfsbezoeken, gastcolleges en door de stages. Bedrijven hebben daar zelf ook belang bij, stelt Pouwels. Want studenten voegen toe aan de ontwikkeling van het bedrijf. ‘Ze laten veel interessante kijkrichtingen achter’, zegt hij.

Toekomstige medewerkers

Bedrijven mogen bij afstudeerprojecten van studenten dezelfde kwaliteit verwachten als van een onderzoeks- of adviesbureau. Bedrijven leren door zulke projecten tegelijk wellicht toekomstige medewerkers kennen. Hij noemt twee ‘ongelooflijk mooie projecten’ als voorbeeld: Dutch future egg en Blauwdruk kalveropfok

Dutch Future Egg
Een vernieuwde en duurzame legpluimveesector waar ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Dat is het doel van het meerjarige project Dutch Future Egg. HAS Hogeschool is een van de consortiumpartners en draaide sinds 2016 zo’n 30 afstudeerprojecten.Schaalvergroting bepaalt de huidige trend in de legpluimveesector. Deze sector is wereldwijd sterk gestandaardiseerd en gespecialiseerd. De legpluimveebedrijven die zich richten op productie-eieren brengen nauwelijks toegevoegde waarde voort. Dutch Future Egg helpt ze innoveren. Het project wordt eind dit jaar afgesloten.

Het oordeel van de bedrijven over de studenten is niet vrijblijvend. Want pas als het bedrijf tevreden is, krijgt een student een voldoende voor de afstudeeropdracht. Zonder voldoende geen diploma. Dat is uniek binnen het hoger beroepsonderwijs.

De HAS zet sterk in op de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Pouwels: ‘We laten ze hun eigen talenten ontdekken, onder andere met een talentenscan, en stimuleren hen om die te ontwikkelen. Pas als dat duidelijk is, kan elke HAS’er een eigen richting bepalen en daar aan werken. ‘Ze doen dat vooral zelf’, benadrukt Pouwels. ‘Juist door hun talenten goed te kennen en daarmee te werken hebben ze échte impact in het bedrijfsleven en de maatschappij.’

Meer informatie? Bezoek de website van HAS Hogeschool

Blauwdruk kalveropfok
Kalveren zijn de melkkoeien van de toekomst. Een succesvolle kalveropfok levert veel voordelen op: minder milieubelasting, lagere kosten en een meer duurzame melkkoe. Om in de praktijk voor elke veehouder een goede kalveropfok mogelijk te maken, werkte HAS Hogeschool de afgelopen jaren samen met het werkveld aan het meerjarige project Blauwdruk kalveropfok.Het richtte zich op het verbeteren van kalveropfok in de melkveehouderij door het ontwikkelen en testen van een blauwdruk, aangevuld met best practices, bruikbaar voor melkveehouders en de adviserende sector. Het project wordt binnenkort afgesloten.

HAS green academy

HAS green academy is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving met vestigingen in Den Bosch en...

Lees verder »

Meer van HAS green academy

Lees ook

Meer artikelen van HAS green academy »

Artikelen over HAS green academy