LTO+Noord+bezorgd+om+ontwikkelingskans+geitenbedrijven
Nieuws
© Martijn van Rossum

LTO Noord bezorgd om ontwikkelingskans geitenbedrijven

LTO Noord regio Oost maakt zich zorgen over de mogelijkheden voor melkgeitenhouders om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen, nu provincie Overijssel de groeistop op de geitenhouderij in omgevingsverordening wil vastleggen. Dat blijkt uit een zienswijze die de organisatie heeft ingediend.

Volgens LTO Noord regio Oost staat het belang van volksgezondheid niet niet ter discussie. 'Wel hechten wij waarde aan toekomstbestendige bedrijfsontwikkeling van bestaande familiebedrijven met melkgeiten. Het stopzetten van de vergunningverlening is een middel dat hier zware beperkingen op legt. Wij hebben hier grote moeite mee voor de bestaande geitenhouderijbedrijven in Overijssel.'

LTO Noord vraagt speciaal aandacht voor het afmesten van de bokjes. Door sectorafspraken op het gebied van dierenwelzijn willen meer bedrijven de bokjes langer op het bedrijf houden. Dat lijkt niet mogelijk, omdat hiervoor een verhoging van het dieraantal nodig is. Als daarvoor melkgeiten weg moeten, betekent dat meer kosten en minder opbrengsten voor een bedrijf.

Afmestperiode

'De geitenhouderij is een sector die dierenwelzijn en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan', schrijft LTO Noord. 'Eind 2017 is de sector met een plan gekomen voor het terugdringen van de sterfte van bokjes tijdens de afmestperiode. Wij hechten belang aan het slagen van dit plan vanuit de gezondheid van de bokjes en het maatschappelijk oogpunt. Het afmesten van de bokjes op het eigen bedrijf heeft daarbij dan sterk de voorkeur. Het stilleggen van vergunningverlening kan voor bedrijven het gevolg hebben dat deze maatschappelijk gewenste ontwikkeling niet meer mogelijk is. Wij vragen hier aandacht voor en pleiten voor het opnemen van de mogelijkheid voor een ontheffing van het afmesten van bokjes op het eigen bedrijf indien dit aan de orde is. Des te meer daar het afmesten van bokjes niet leidt tot meer geiten. De bokjes zijn er namelijk nu ook al, maar dan vaak op een ‘afmestbedrijf’.'

Volgens LTO Noord is de groeistop een zwaar middel voor de gezinsbedrijven. 'Ondernemers die dagelijks druk zijn met de zorg voor hun dieren krijgen te maken met zware belemmeringen om eht bedrijf toekomstbestendig te kunnen doorontwikkelen.' De organisatie doet een oproep aan het provinciebestuur om de situatie niet langer in stand te houden dan nodig. LTO Noord vraagt de provincie om de situatie telkens als er nieuwe informatie beschikbaar is te evalueren en is benieuwd hoet het provinciebestuur dat vorm wil geven.

Omgevingsverordening

De huidige groeistop in provincie Overijssel is van kracht sinds 28 september 2018 en geldt voor een half jaar. Die tijdelijke stop is ingesteld, zodat de provincie de tijd heeft om te kijken hoe de omgevingsverodening het beste kan worden aangepast.

Als de wijziging in de omgevingsverordening daadwerkelijk wordt doorgevoerd is het 'staand beleid'. Normaal gesproken moeten gemeenten deze groeistop ook meenemen in hun bestemmingsplannen. Daarmee mogen de gemeenten echter wachten tot maart 2022. Gemeenten wijzigen hun bestemmingsplannen doorgaans eens in de tien jaar. Als het wordt opgenomen in de bestemmingsplannen, betekent dat een langdurige groeistop voor de sector.

Het is de verwachting dat nieuwe onderzoeksresultaten over de relatie tussen gezondheidsklachten van omwonenden en de geitenhouderij in 2020 of 2021 beschikbaar komen. Inmiddels is in een heel aantal provincie een groeistop ingevoerd: in Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Limburg en Noord-Holland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 20°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer