Bloembollensector+investeert+in+onderzoek
Nieuws
© Han Reindsen

Bloembollensector investeert in onderzoek

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) gaat een gezamenlijk onderzoeksprogramma opstellen voor telers en broeiers van bloembollen.

Dat is woensdag unaniem besloten op de algemene ledenvergadering. De vereniging gaat komend jaar samen met ondernemers aan de slag om aan het onderzoeksprogramma invulling te geven. Met het nieuwe onderzoeksprogramma neemt de bloembollensector het heft in eigen handen om de uitdagingen in de sector aan te gaan.

In samenspraak met de betrokken ondernemers stelt de KAVB de hoogte van de bijdrage vast. Met het instrument van een verbindendverklaring zal de bijdrage gaan gelden voor alle telers en broeiers in de bloembollensector. Uit een door de KAVB uitgevoerde peiling onder vakgenoten blijkt dat 81 procent hierachter staat.

Vragen

Ondernemers in de bloembollensector lopen steeds vaker tegen vragen aan waar op dit moment geen oplossingen voor zijn. Kwaliteitseisen worden steeds strenger, de mogelijkheden om ziekten en plagen te bestrijden nemen af en door extremer weer worden de risico's om bloembollen te telen en broeien steeds groter. Antwoorden zijn nodig om ook in de toekomst bollen en bloemen te kunnen blijven telen.

Ondernemers dragen nu op basis van vrijwilligheid bij aan de onderzoeksfondsen van de KAVB. Afgelopen jaar is echter steeds meer het besef gekomen dat deze manier van financieren niet voldoende is om alle problemen aan te pakken. De leden van de KAVB hebben nu besloten om een gezamenlijk onderzoeksprogramma in te richten en dit gezamenlijk te financieren.

Financiering

Het besluit van de algemene ledenvergadering betekent dat de KAVB samen met de ondernemers aan de slag gaat om de inhoud van het onderzoeksprogramma uit te werken. Vervolgens wordt voor de teelt een bijdrage per hectare vastgesteld en zal ook voor de broeierij een passende wijze van financiering worden gezocht. De ondernemers staan hierbij nadrukkelijk zelf aan het roer.

Om het brede draagvlak te borgen, worden de bijdragen met behulp van een verbindendverklaring via de Rijksoverheid vastgesteld voor alle telers en broeiers in de sector. Ook de akker- en glastuinbouw hebben in de afgelopen periode een gezamenlijk onderzoeksprogramma vastgesteld. Zij maken voor de financiering ook gebruik van het instrument van een verbindendverklaring.

De broeierij van lelie, amaryllis, hippeastrum, freesia en nerine valt onder het programma van de glastuinbouw. De broeierij van andere bolgewassen en de teelt van alle bol-, knol- en worstelstokgewassen vallen onder het onderzoeksprogramma van de bloembollensector.

Start in 2020

Het onderzoeksprogramma zal in de loop van 2019 worden vastgesteld, waarna de verbindendverklaring bij de Rijksoverheid kan worden aangevraagd. Naar verwachting zal de uitvoering in 2020 starten.

De vrijwillige onderzoeksfondsen bij de KAVB blijven vooralsnog gewoon bestaan en vervullen nog steeds een belangrijke rol bij de financiering van onderzoek. De fondsen besluiten te zijner tijd zelf over eventuele voortzetting.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer