Wet+maakt+uitzonderingen+op+apk%2Dplicht+trekkers+mogelijk
5 vragen
© Arie Meijer

Wet maakt uitzonderingen op apk-plicht trekkers mogelijk

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wet voor invoering van een apk-richtlijn voor landbouwvoertuigen aangekondigd. Maar wat betekent dat?

1 Waarom is de apk-plicht nodig?

Europa vraagt erom. Volgens een Europese richtlijn zijn landbouw- of bosbouwtrekkers (van de categorie T) met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km per uur vanaf 20 mei 2018 apk-plichtig. Een wetsvoorstel om dit voor die datum te regelen, is verworpen door de Tweede Kamer. De Europese Commissie heeft Nederland aangesproken op het feit dat dit nog niet is geregeld.

• Lees ook: Snelle trekkers krijgen kenteken en apk-plicht

2 Wat is nodig voor invoering van apk-plicht?

Om de apk-plicht te kunnen invoeren, moeten alle landbouwtrekkers worden geregistreerd. Voor de bestaande trekkers zal dat via een administratieve registratie bij de RDW plaatsvinden. Bij nieuwe trekkers gebeurt dat bij aflevering. Trekkers die niet op de openbare weg komen, hoeven niet te worden geregistreerd. Voor deze trekkers geldt dat het voeren van een kentekenplaat, ook na 1 januari 2025, niet verplicht is.

3 Worden alle trekkers apk-plichtig?

Nee. De apk-plicht geldt alleen voor landbouwtrekkers (categorie T) met een motorconstructiesnelheid hoger dan 40 km per uur. In de richtlijn wordt de mogelijkheid geboden om voertuigen uit te zonderen van de apk-plicht, bijvoorbeeld voor voertuigen die hoofdzakelijk worden ingezet voor land- en bosbouwwerkzaamheden op landwegen en akkers. Van Nieuwenhuizen wil deze uitzondering maken. Het betekent dus dat trekkers die voor landbouwdoeleinden worden gebruikt niet apk-plichtig zijn.

4 Krijgen alle trekkers meteen een kenteken?

Nieuwe trekkers krijgen automatisch een kenteken. Voor bestaande voertuigen die registratieplichtig zijn, gelden de volgende afspraken: een kentekenplaat voor voertuigen die sneller dan 25 km/u willen rijden alsmede een kentekenplaat voor voertuigen die een breedte- of lengteontheffing willen aanvragen. Trekkers die niet harder gaan dan 25 km per uur, hebben ontheffing tot 31 december 2024. Daarna moet ook deze categorie trekkers een kenteken voeren.

5 Wat verandert er verder?

Gekoppeld aan de invoering van de apk-plicht wordt ook de wettelijk toegestane maximumsnelheid van landbouwvoertuigen verhoogd: van 25 km per uur naar 40 km per uur. Er komt een centraal loket voor ontheffingsverlening. Hier kan per voertuig een breedte- of lengteontheffing worden verkregen zonder bij alle wegbeheerders langs te gaan. Wegbeheerders willen de wegen in principe vrijgegeven voor landbouwverkeer, mits de verkeersveiligheid dat toelaat.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
 • Woensdag
  18° / 12°
  50 %
Meer weer