'Krimp veestapel helpt klimaat niet'

Duurzaamheid wordt door de consument tot nu toe hoofdzakelijk uitgelegd als dierenwelzijn. Om de klimaatdoelen te halen, moet dat veranderen. Verplaatsing van de veestapel naar het buitenland helpt het klimaat niet, zeggen veevoerfabrikanten.

%27Krimp+veestapel+helpt+klimaat+niet%27
© Twan Wiermans

Bij lang niet iedere stelling kreeg gespreksleider en weervrouw Helga van Leur de leden van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) in de benen. Maar bij de stelling ‘krimp van de Nederlandse veestapel helpt het klimaat niet’ ging vrijwel iedereen staan.

Voor de leden van de Nederlandse veevoerindustrie, verenigd in Nevedi, is het zonneklaar dat inkrimping van de Nederlandse veestapel het klimaat niet dient.

Lage CO2-voetafdruk

Tijdens het jaarcongres in Baarn op 6 november werd de rol van coproducten op weg naar een klimaatvriendelijke voedselketen benadrukt. Dankzij het gebruik van natte en droge bijproducten, afkomstig uit de Nederlandse land- en tuinbouw, en de efficiëntie van de voedselketen, is de CO2-voetafdruk van Nederlands vlees en zuivel veel lager dan over de landsgrenzen.

Nederlands varkensvlees heeft een zeer lage CO2-voetafdruk

Bert Urlings, directielid bij Vion

Er is geen land ter wereld waar zoveel restproducten uit de agrarische sector worden hergebruikt als in Nederland. Tel je daar de voedselresten uit de levensmiddelenindustrie bij op, die vanwege de swill-voedselrestenwetgeving niet mogen worden gebruikt, dan wordt de CO2-voetafdruk per kilo Nederlandse melk, ei en vlees nog lager.

Vandaar dat Nevedi versoepeling van de wetgeving voor het gebruik van voedselresten bepleit, met in achtneming van een goede borging van diergezondheid en voedselveiligheid. Dit bepleiten Wageningse wetenschappers ook.

Ontwikkeling voederadditieven

Als de overheid het gebruik en de ontwikkeling van voederadditieven die de efficiëntie vergroten stimuleert, kunnen er nog grotere stappen worden gezet in de richting van een klimaatvriendelijke voedselketen. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van synthetische hoogwaardige eiwitten.

De diervoederindustrie gaat ervan uit dat de voedselveiligheid met deze producten in gevaar kan komen. Maar de consument twijfelt aan de gezondheid van voedsel geproduceerd met gebruik van grondstoffen waarmee veel technologie en laboratoriumwerk gemoeid is.

Consumentengedrag

De weg naar een klimaatvriendelijke voedselketen wordt geremd door consumentengedrag, was een van de stellingen. De consument kiest wel voor voedsel waarbij het dierenwelzijn hoog in het vaandel staat, maar realiseert zich niet dat deze producten vaak op gespannen voet staan met verlaging van de CO2-productie, stelt Nevedi.

Een goed voorbeeld daarvan is de traaggroeiende kip of weidegang bij melkvee. Een ander voorbeeld is hoogwaardige veevoeding voor jonge dieren. Dit lijkt op het eerste gezicht de efficiëntie te verslechteren, maar gemeten van ‘zaadje tot karbonaadje’ leidt het wel degelijk tot een lagere CO2-voetafdruk, in vergelijking met voermanagement waarbij minder hoogwaardig diervoer in de eerste levensfase wordt gebruikt.

Andere veevoerstrategie

Bovendien zinspeelt de Europese Unie op een andere veevoerstrategie, liet voorzitter Pieter van Geel van de Nederlandse klimaattafel Landbouw tussen de regels door blijken. De Europese Unie streeft ernaar in de toekomst voor haar voedselvoorziening minder afhankelijk te zijn van veevoergrondstofimporten van buiten Europa.

Het merendeel van de Nederlandse veevoerindustrie, vertegenwoordigd in het Nevedi-congres, verzet zich niet tegen de doelen die tijdens de klimaattafelbesprekingen zijn gesteld.

Maar er is tijd nodig voor het bedrijfsleven om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. Als de markt niets doet of een averechtse vraag genereert, dan hebben we nog steeds een eigen verantwoordelijkheid, werd er gesteld.

Bewustzijn vergroten

‘Op korte termijn liggen er kansen om de consument bewuster te maken van de CO2-voetafdruk die zijn keuze in de supermarkt met zich meebrengt. Duurzaamheid wordt vooral in dierenwelzijn uitgedrukt’, constateert Petro Boon van de Van Beek Group uit Wehl.

‘Dierenwelzijn is begrijpelijk voor de consument, die er ook geld voor over heeft. Zet je klimaat nadrukkelijker op de kaart, dan gaat het net als met dierenwelzijn.’ Ook vleesverwerker Vion is er groot voorstander van om de consument veel beter te informeren over de werkelijke CO2-voetafdruk van Nederlands vlees.

Nederlands varkensvlees

Volgens Vion-directielid Bert Urlings laten recente berekeningen zien dat de CO2-voetafdruk van Nederlands varkensvlees zelfs tot de 10 procent laagste van de hele wereld behoort. Beter dan veel hoogwaardige eiwitbronnen van plantaardige oorsprong, zoals bijvoorbeeld tofoe.

De vleessector gaat de komende tijd nauwer met de diervoedersector samenwerken om geobjectiveerde informatie over de milieuvoetafdruk van de gehele vleesketen te kunnen berekenen en beschikbaar te stellen. Dit liet Nevedi-directeur Henk Flipsen na afloop van het congres weten.

'Met iedereen in de voedselketen samenwerken'
Nevedi-voorzitter Henk Flipsen is helder over de inzet van zijn organisatie op weg naar een klimaatvriendelijke voedselketen. 'De Nederlandse diervoedersector is vastbesloten om een substantiële bijdrage te leveren aan een klimaatvriendelijke voedselketen. We moeten beter communiceren wat we al doen voor het klimaat. Dat doe ik persoonlijk al jaren, maar ik trek ook voor mezelf de conclusie dat het nog beter kan.' Flipsen benadrukt dat het van groot belang is dat alle schakels in de dierlijke keten, inclusief de retail, nauw met elkaar samenwerken om de klimaatdoelen die zijn gesteld te verwezenlijken. 'Business as usual kan niet meer, omdat we dan uiteindelijk ook de voedselvoorziening in gevaar brengen vanwege klimaatverandering en de rol die de veevoeding daarin speelt', zet de Nevedi-directeur de gezamenlijke Nederlandse veevoerindustrie op scherp.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  24° / 18°
  70 %
 • Donderdag
  25° / 17°
  70 %
 • Vrijdag
  23° / 17°
  50 %
Meer weer