Met+de+pet+rond+voor+meer+biodiversiteit
Commentaar
© Ruud Ploeg

Met de pet rond voor meer biodiversiteit

Betrokken burgers, gemeenten, waterschappen, banken en overige partijen moeten boeren en telers beter belonen voor inspanningen die biodiversiteit stimuleren.

Met dat streven gaat LTO Nederland de boer op om funding te creëren voor een Boeren Biodiversiteitsfonds. Ecologie moet zogezegd een hogere economische waarde krijgen.

De intrinsieke wil die bij een grote meerderheid van de agrariërs aanwezig is om duurzame doelen te halen, wordt te sterk in de weg gezeten door de economische bankschroef. Inkomensstress zet druk op taken op het terrein van agrarisch natuurbeheer.

Het is voor boeren en tuinders, hun coöperaties en afnemers zeer lastig om inspanningen betaald te krijgen op de markt, die zich niet vertalen in kwaliteit, smaak of andere producteigenschappen.

Ook de 17.000.000 landschapsgenieters staan aan de lat

Een Boeren Biodiversiteitsfonds wordt niet uit luxe geboren, ook al bestaan er naast betaling op de markt al fondsen voor financiering, vooral vanuit Europa.

Het GLB biedt vergoedingen voor ecosysteemdiensten en vergroeningsmaatregelen uit pijler 1 en collectieve ecosysteemdiensten en agrarisch natuurbeheer uit pijler 2.

Dit financiële spoor dreigt echter steeds smaller te worden, als gevolg van druk op het GLB-budget. Tegelijkertijd wordt rond agrarische biodiversiteit steeds meer gevraagd van een alsmaar krimpend aantal boeren en tuinders. Een bijna onmogelijke opdracht.

Als biodiversiteit meer prioriteit heeft, dan staan niet alleen de 55.000 voedselproducenten, maar ook de 17.000.000 landgenoten - landschapsgenieters - aan de lat.

‘Hoe dan?’, is de logische vervolgvraag. Creatieve voorbeelden te over. Kortingen op de gemeentelijke ozb, heffingskortingen van waterschappen, rentekortingen bij de bank, crowdfundingsacties met omwonenden om biodiversiteitsdoelen te realiseren.

Het begint met een gezamenlijke wil, verantwoordelijkheid en heldere doelen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Lukt dat, dan volgt het geld ook wel.

Weer

 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
Meer weer