Schouten+wil+zuinig+zijn+op+landschapselementen
Nieuws
© Twan Wiermans

Schouten wil zuinig zijn op landschapselementen

Landbouwminister Carola Schouten wil bekijken wat ze kan doen om het behoud van landschapselementen, met name houtwallen, te bevorderen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Actie is nodig, vindt de minister. Zowel de provincie als het Rijk doen veel om landschapselementen te beschermen. 'Maar tegelijkertijd zie ik dat er ook nog steeds te veel waardevolle elementen in ons fraaie agrarische landschap verloren gaan’, aldus Schouten.

Rijk en provincies hebben afgesproken dat het landschapsbeleid een bevoegdheid van de provincies is. In het kader van het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) biedt het door provincies uitgevoerde Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANLb) mogelijkheden om subsidie te ontvangen voor het onderhoud en beheer van landschapselementen.

Nieuw GLB

Behoud van landschappen en landschapselementen is een van de doelen van het nieuwe GLB. Lidstaten moeten in een plan aangeven welke maatregelen zij daarvoor nemen, streefwaarden vaststellen en aangeven hoe de gekozen maatregelen bijdragen aan het doel.

Het kabinet heeft aangegeven in het nieuwe GLB in te zetten op de bescherming van landschapselementen, zoals houtwallen, door middel van ecoregelingen en agromilieu- en klimaatmaatregelingen. Boeren zouden bijvoorbeeld een opslag op de hectarebetaling kunnen ontvangen voor het in stand houden van landschapselementen, of een vergoeding voor de kosten van onderhoud.

Vergroening

In de onderhandelingen over het nieuwe GLB wordt er door een aantal lidstaten opnieuw voor gepleit om lidstaten expliciet toe te staan om landschapselementen mee te tellen bij het bepalen van het areaal subsidiabele landbouwgrond, zoals nu voorgesteld door LTO en de natuurorganisaties. Zolang het om een keuzemogelijkheid voor lidstaten gaat, staat Schouten daar positief tegenover en wil ze bezien hoe dit voor de Nederlandse situatie zou kunnen worden uitgewerkt.

Boeren die landschapselementen onderhouden en deze niet inzetten als vergroeningsmaatregel voor het ecologisch aandachtsgebied, krijgen daarvoor nu geen vergoeding. Een voordeel van het meetellen van landschapselementen als subsidiabele landbouwgrond is, naast de financiële vergoeding, dat daaraan ook een instandhoudingsverplichting kan worden gekoppeld. Schouten treedt hierover met de sector in overleg.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  30 %
 • Zaterdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer