Vijf+vragen+over+herziening+PlanetProof
5 vragen
© Greenco

Vijf vragen over herziening PlanetProof

Het certificatieschema On the Way to PlanetProof voor plantaardige producten in Centraal-Europa, waartoe Nederland behoort, is aan herziening toe. Boeren, burgers en buitenlui hebben inbreng, maar de beslissing is aan deskundigen.

Waarom wordt PlanetProof herzien?

De herziening van de PlanetProof-voorwaarden is een jaarlijks terugkerende procedure. Tijdens dit proces worden knelpunten en verbeteringen van het certificatieschema geïnventariseerd, besproken en gebruikt om het schema aan te passen. Een verdere verduurzaming van de teelten is steeds het uitgangspunt van het overleg.

De herziening van dit jaar is vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar omdat er afgelopen jaar een uitgebreide herziening heeft plaatsgevonden en steeds meer partijen (teelt, handel en retail) het schema toepassen, zegt Stichting Milieukeur (SMK) dit keer extra veel energie te steken in het inventariseren en oplossen van knelpunten op bijvoorbeeld het gebied van plantgezondheid en middelengebruik. Veel Nederlandse supermarkten maken van PlanetProof de standaard.

Hoelang duurt het herzieningsproces?

De eerste overleggen hebben al in juli plaatsgevonden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de besluiten over de aanpassing van het schema in december worden genomen. Het nieuwe schema wordt van kracht op 1 januari 2019, is de planning. Vorig jaar werd die datum bijvoorbeeld niet gehaald.

Wie zijn er allemaal betrokken bij de herziening?

Veel partijen zijn betrokken bij het proces, van boer tot burger. Zij hebben inbreng via commissies en werkgroepen, waarbij de stelregel is dat deze overlegorganen alleen inventariseren en adviseren. Een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de teelt, handel, retail, onderzoek en advies, waterschappen en maatschappelijke organisaties, bespreekt de voorgestelde herzieningen en bewaakt de ambitie en de haalbaarheid van het certificatieschema.

Wie besluit er uiteindelijk?

De besluitvorming is een privilege van het college van deskundigen. Dit college streeft naar consensus over alle besluiten. Ook in dit PlanetProof-orgaan hebben meerdere partijen zitting, waaronder de teelt.

Wie doen er voorstellen namens de land- en tuinbouw?

De teeltechnische werkgroep van PlanetProof doet dit. Hierin hebben vakgroepen van LTO Nederland zitting, evenals LTO Glaskracht Nederland, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en GroentenFruit Huis. Voorheen organiseerde SMK teelttechische commissies per sector. Dit jaar is één zo'n werkgroep actief.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 15°
  70 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  20 %
Meer weer