30+procent+minder+boerenlandvogels
Nieuws
© Ruud Ploeg

30 procent minder boerenlandvogels

Het aantal boerenlandvogels in Nederland is sinds 1990 met 30 procent gedaald. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van cijfers van Sovon vogelonderzoek en het CBS. Sinds 1960 is dat meer dan de helft.

Het Compendium voor de Leefomgeving is een gezamenlijke website van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen Research & Development. Het geeft een beeld van de actuele situatie van milieu, natuur en landschap, en van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. Volgens het compendium doet de ontwikkeling zich voor in de hele Europese Unie.

De afname van boerenlandvogels is recent wel afgevlakt, maar nog niet omgebogen in een herstel. Wel zijn er tegenwoordig grote groepen ganzen. Maar de ganzensoorten worden niet tot de boerenlandvogels gerekend, omdat deze soorten in de broedtijd ook in andere terreintypen voorkomen. Volgens het compendium komt de achteruitgang vooral door het intensieve gebruik en beheer van bouw- en grasland.

27 vogelsoorten

De boerenlandvogelindicator, waar de gegevens vandaan komen, is de nationale variant van de Farmland Bird Indicator van de Europese Unie. In de boerenlandvogelindicator worden 27 vogelsoorten bijgehouden. 20 daarvan zijn in aantal achteruitgegaan, 5 zijn toegenomen en 2 zijn gelijk gebleven. Sommige soorten, zoals de grauwe gors en kemphaan, waren ook in 1990 al zeldzaam. De grutto, kievit en scholekster verliezen flink terrein. De roodborsttapuit en putter zijn de soorten die het meest zijn toegenomen.

Het aantal boerenlandvogels in andere Europese landen neemt ook af, maar sinds 2004 lijkt het Europees minder slecht te gaan dan in Nederland. In Noordwest-Europa spelen ongeveer dezelfde factoren een rol als in Nederland. In Oost- en Zuid-Europa gaat leefgebied voor boerenlandvogels vaak verloren, doordat boeren op onrendabele landbouwgronden steeds vaker stoppen. Er vindt daardoor verruiging en uiteindelijk verbossing van het landschap plaats.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  30 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer