Roller%2Dcrimper+slecht+voor+opbrengst+groente
Nieuws
© Eigen Foto

Roller-crimper slecht voor opbrengst groente

No-till beheer van groenbemesters en toepassing van de roller-crimper is nog geen haalbare kaart in de biologische groenteteelt. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in België.

De roller-crimper' is een nieuwe landbouwmachine die de groenbemesters in het bloeistadium knakt en platwalst, waarna het hoofdgewas erdoorheen is te zaaien of planten. Het gebruik van de roller-crimper zit in groenteteeltsystemen nog in een experimentele fase.

Het achterwege laten van bodembewerking en toepassing van de roller-crimper kan voordelen leveren op het vlak van nuttige biodiversiteit, toename van organische stof in de bodem en vermindering van het brandstofverbruik. De toepassing resulteert tot nu toe nog in ondermaatse opbrengstresultaten, blijkt uit proeven van het project 'Soilveg' in negen Europese landen.

Witte kool

In Vlaanderen voerden ILVO en Inagro proeven uit met witte kool. De opbrengst was teleurstellend. 'Meer onderzoek is nodig om te kijken hoe de roller-crimper toch zijn plaats zou kunnen krijgen in de biologische groenteteelt', zegt Koen Willekens van ILVO.

Groenbedekkers zijn nuttige gewassen. Het projectteam van Soilveg testte de inzet van de roller-crimper. De gebogen profielen maken van de groenbedekkers een mulchlaag tussen de gewasrijen waardoor onkruid minder kans krijgt en er meer organische stof in de grond komt.

In de proeven met witte kool bleek de opbrengst in de roller-crimperveldjes ondermaats, met 10 à 15 ton per hectare in 2016. Vorig jaar konden geen kolen van de roller-crimperveldjes worden geoogst. Daar staan opbrengsten tegenover van 40 tot 59 ton per hectare op proefvelden bij vroeg vernietigde of ondergewerkte groenbemesters.

Verklaringen

De veel minder goede ontwikkeling van de kolen in de roller-crimperveldjes heeft verschillende verklaringen. Allereerst is een geringere stikstofbeschikbaarheid bij aanvang van de teelt vastgesteld. De tegenvallende opbrengst houdt wellicht ook verband met een minder goede beworteling in een meer verdichte bodem.

De minderopbrengst van het hoofdgewas kan ook gerelateerd zijn aan het gekozen testgewas: koolsoorten doen het over het algemeen goed op (sterk) verstoorde bodems, terwijl dit systeem gebaseerd is op minimale bodembewerking. Ook vochttekort kan een rol spelen.

Groenbemester

Voor succesvol inzet van de roller-crimper is ten slotte een goed geslaagde groenbemester nodig, met minstens 7 ton droge stof per hectare. Dit werd niet altijd gerealiseerd. De onkruidonderdrukking door de mulchlaag was daardoor onvoldoende.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  24° / 12°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 12°
  10 %
 • Zondag
  27° / 18°
  10 %
Meer weer