Soepeler+regels+voor+wasplaats+veldspuit
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Soepeler regels voor wasplaats veldspuit

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de regels voor wasplaatsen voor spuitmachines versoepelen. Vanaf 2021 zouden boeren en tuinders kunnen volstaan met beton of asfalt. LTO hoopt dat de invoering van de nieuwe regels nog naar voren kan worden gehaald.

Boeren mogen volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer landbouwspuiten maximaal twee keer per jaar uitwendig reinigen op de onbedekte bodem. In andere gevallen moeten ze gebruikmaken van een wasplaats. De Activiteitenregeling Milieubeheer schrijft bij aanleg van een wasplaats een vloeistofdichte vloer voor.

Voortschrijdend inzicht leert volgens minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat dat bij wasplaatsen voor spuitapparatuur kan worden volstaan met een aaneengesloten bodemvoorziening, zoals beton en asfalt. Dat is eenvoudiger en goedkoper. Daarom is dit zo opgenomen in de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking moet treden.

Wachten op regelgeving

LTO, Nefyto en de waterschappen steunen deze ontwikkeling. 'Het is alleen jammer dat de versoepelde regelgeving nog jaren op zich laat wachten. Waarom kunnen we die nu niet al hanteren? Je moet de aanleg van wasplaatsen niet frustreren', vindt LTO-beleidsadviseur Plantgezondheid Annemarie Breukers.

Je moet de aanleg van wasplaatsen niet frustreren

Annemarie Breukers, LTO-beleidsadviseur Plantgezondheid

Veel boeren vinden het reinigen van landbouwspuiten, granulaatstrooiers en dergelijke op een onbedekte vloer geen ideale oplossing. Ze willen investeren in de aanleg van een wasplaats voor het uitwendig reinigen van veldspuiten. Voor een vloeistofdichte vloer gelden de nodige eisen. In de praktijk zorgt dat voor ergernis en het verhoogt de kosten.

Dagelijkse praktijk

Bouwe Bakker, coördinator van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Noord-Nederland, merkt dit in de dagelijkse praktijk. 'Machines schoonmaken waar geen gewasbeschermingsmiddelen op zitten, is geen probleem. Bij het schoonmaken van veldspuiten is de situatie ingewikkeld. Je moet het spoelwater zuiveren. Alles wat op de wasplaats komt, moet je opvangen en dat geldt ook voor regenwater. Er mogen geen middelen van de wasplaats afspoelen.'

Bij een wasplaats voor machines zonder gewasbeschermingsmiddelen is een olie- en vetafscheider nodig. Onder bepaalde voorwaarden is het dan mogelijk om het spoelwater te lozen op het riool, oppervlaktewater of op de bodem. 'De regels zijn overzichtelijk en duidelijk', zegt Bakker.

Adviseur noodzakelijk

Bij het reinigen van machines met resten van gewasbeschermingsmiddelen is het lastig om aan de wet- en regelgeving van waterschappen en gemeenten te voldoen. 'Je hebt dan hulp van een adviseur nodig', weet DAW-coördinator Bakker uit ervaring. 'Je wilt niet investeren in een wasplaats en later van een controleur te horen krijgen dat deze niet aan de eisen voldoet.'

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer schrijft voor dat wasplaatsen een vloeistofdichte vloer moeten hebben. Bij resten gewasbeschermingsmiddelen moet het spoelwater worden opgevangen. Met inrichtingen als een Phytobac, een biofilter of een Heliosec is het spoelwater vrij te maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Afwachtende houding

In de praktijk nemen individuele boeren vaak een afwachtende houding aan, constateren Bakker en Breukers. 'Nu stranden veel projecten voor de aanleg van wasplaatsen door de rigide regels, tijdrovende vergunningstrajecten en onnodig hoge kosten. Dat weerhoudt boeren ervan hierin te investeren. En dat terwijl wasplaatsaanleg nu nog in aanmerking komt voor MIA/VAMIL-subsidie. Over een paar jaar komt deze te vervallen. Terugdringing van erfemissie wordt hierdoor onnodig geremd', zegt Breukers.

Het nieuwe besluit treedt op 1 januari 2021 in werking. Breukers vindt deze termijn te ver weg. 'LTO, Nefyto en de waterschappen houden de druk op de ketel en willen de nieuwe regels zo snel mogelijk ingevoerd krijgen. Het lijkt erop dat er nog dit jaar een oplossing komt.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
Meer weer