SecurEgg+controleert+alles+wat+de+stal+ingaat
Achtergrond
© Twan Wiermans

SecurEgg controleert alles wat de stal ingaat

SecurEgg wil de voedselveiligheid op leghennenbedrijven sterk verbeteren. Leden mogen daartoe uitsluitend zakendoen met geanalyseerde en als veilig beoordeelde leveranciers en producten. Daartoe wordt samengewerkt met IKB-Ei. Inmiddels bevolken 54 legkippenhouders, met in totaal 6,5 miljoen kippen, de ledenlijst van de op 1 juni opgerichte coöperatie.


Als de fipronilcrisis iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat een relatief klein aspect of kleine onachtzaamheid een gigantische impact kan hebben op je bedrijf en de hele sector. De fipronilcrisis toonde ook het falen van bestaande kwaliteitssystemen aan.

Legkippenhouder Rob Adams uit Weert ondervond dit aan den lijve. Voor hem en voedselveiligheidsspecialiste Imelda Gielen van Qraak reden de handschoen op te pakken voor een eigen borgingssysteem voor de legpluimveehouderij: SecurEgg.

Risicofactoren

Op een doorsnee kippenbedrijf zijn tal van producten aanwezig en komen diverse erfbezoekers over de vloer die van invloed kunnen zijn op de eieren. Te denken valt aan voer, drinkwaterbehandelingen, diergeneesmiddelen, bloedluisbehandeling en pikmaterialen. Allemaal producten die een mogelijke bron kunnen zijn van stoffen die je niet in de stal wilt hebben. En blind varen op de verkooppraatjes van erfbezoekers is niet verstandig. Gaat er iets mis, dan blijken deze niks waard.

Gaat er iets mis, dan blijken verkooppraatjes niets waard

Imelda Gielen, voedselveiligheidsspecialiste bij Qraak

Als pluimveehouder ben en blijf je verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van de eieren én kippen die je aflevert. Maar hoe weet je als pluimveehouder welke risico's je loopt? En aan welke wettelijke regels moeten leveranciers en hun producten voldoen?

In de praktijk is het schier onmogelijk om als individuele agrariër alles tot op detailniveau te weten over de leveranciers en hun producten. Voor een groep Limburgse pluimveehouders aanleiding tot de oprichting van de coöperatie SecurEgg.

Voedselveiligheidsrisico's

Het idee achter de coöperatie SecurEgg is het organiseren van de ontzorging van pluimveehouders, met betrekking tot de borging van voedselveiligheidsrisico's. Door een lijst op te stellen van leveranciers en producten en toepassingen die zijn geanalyseerd en als veilig zijn beoordeeld, wil SecurEgg de voedselveiligheid op leghennenbedrijven verbeteren. Deelnemers mogen op hun bedrijf alleen producten van deze lijst gebruiken.

Een ander sterk punt is het direct delen van informatie, meldingen en klachten. Legkippenhouders krijgen snel actuele informatie op het vlak van onder meer producten, leveranties, veranderende wetgeving en normen. Deze aanpak maakt het mogelijk om snel en doelgericht relevante en specifieke risico's preventief te controleren, borgen en bij een eventuele calamiteit snel in te grijpen.

SecurEgg gaat hierin nauw samenwerken met IKB-Ei. De risicobeoordeling en controles zullen zoveel mogelijk op sectoraal niveau plaatsvinden. Het uiteindelijke doel is het creëren van meer vertrouwen vanuit de eierhandel, retail en consument in SecurEgg-eieren.

IKB-Ei

SecurEgg is een belangrijke aanvulling op IKB-Ei. Deze week vond er overleg plaats tussen beide organisaties. IKB-Ei stelt vooral de kaders vast waaraan pluimveehouders moeten voldoen. Zo moeten alle toeleveranciers en producten beschikken over de juiste certificeringen.

Voor producten waar geen controlesysteem bestaat, stelt IKB-Ei in samenwerking met SecurEgg een borgingssystematiek op. Vragen waarop een pluimveehouder steeds een antwoord moet hebben, zijn: welke producten verkoopt de leverancier en welke certificaten en eisen zijn hierop van toepassing? Mag dit product worden gebruikt voor deze toepassing?

Voor een pluimveehouder is het onbegonnen werk die zaken stipt bij te houden. SecurEgg ontzorgt de pluimveehouders in de leveranciersbeoordeling, in verhouding tot de kaders van IKB Ei, maar ook de kaders van het Duitse kwaliteitssysteem KAT en de VLOG.

Management

'Daarnaast gaan we een aantal managementtools aanbieden, zoals een systeem dat de kippenhouder attendeert op het tijdig uitvoeren van de voorgeschreven analyses op bijvoorbeeld salmonella en dioxine en een logboek voor het vastleggen van de gebruikte middelen per koppel', legt voedselveiligheidsspecialist Imelda Gielen uit.

Bij elk product dat zich in of nabij de stal wordt toegepast, moet de pluimveehouder zich steeds afvragen of een kans ontstaat op een contactmoment met de kip. 'Zo ja, dan zal hij moeten weten of hij bij het gebruik van dit product wel of geen risico loopt. Bestaat er een risico, dan mag hij alleen een door SecurEgg goedgekeurde leverancier-productcombinatie gebruiken', aldus Gielen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  34° / 18°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 18°
  10 %
 • Donderdag
  23° / 13°
  10 %
Meer weer