Arbeidswet+duur+voor+ondernemer
Ingezonden
© Twan Wiermans

Arbeidswet duur voor ondernemer

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft maatregelen gepresenteerd die voor werkgevers niet allemaal even goed uitpakken.

Op de internetconsultatie over de WAB zijn 278 openbare reacties gekomen van mensen en organisaties. Dat is een hoog aantal vergeleken met andere wetsvoorstellen. Ook bij ABAB Accountants en Adviseurs hebben wij met enige verbazing kennisgenomen van de nieuwe wet.

Hoewel de intentie van de minister natuurlijk geweldig is, lijkt het erop dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Branches waarin seizoensinvloeden een belangrijke rol spelen, zullen van dit wetsvoorstel hinder ondervinden. De ondernemer betaalt op deze manier de prijs.

Twee ontslaggronden

Voorgesteld is om een extra mogelijkheid in de wet op te nemen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierdoor kan de arbeidsovereenkomst op basis van minimaal twee ontslaggronden worden ontbonden. Wij vinden dit een goede ontwikkeling omdat de mogelijkheden voor de kantonrechter om een arbeidsovereenkomst te ontbinden worden vergroot.

Ook bij ABAB Accountants en Adviseurs hebben wij met enige verbazing kennisgenomen van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans

Ronald Mol, jurist bij ABAB Accountants en Adviseurs

Daar staat tegenover dat hierdoor de door de werkgever te betalen ontslagvergoeding hoger kan uitvallen. De kantonrechter kan op grond van de nieuwe ontslaggrond namelijk een extra vergoeding van maximaal 50 procent van de transitievergoeding toekennen. De ontslagkosten voor werkgevers zullen hierdoor verder oplopen.

Verruimen

Het wetsvoorstel beoogt de maximumtermijn van de ketenregeling te verruimen. Op dit moment ontstaat na twee jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorgesteld is om dit te verruimen naar drie jaar. Zo krijgt een werkgever meer ruimte voor flexibiliteit in zijn arbeidsschil.

Maar het is een gemiste kans dat de tussenpoos van zes maanden en een dag niet wordt teruggebracht naar drie maanden en een dag voor alle mogelijke functies. Werkgevers konden met de oude ketenregeling, zoals die gold vóór de Wet werk en zekerheid, goed overweg.

Transitievergoeding

Iedere werknemer krijgt vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst eindigt of door de werkgever niet wordt verlengd. Vanuit werkgeversbelang is dit geen goede ontwikkeling omdat de kosten van arbeid met name bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten zullen oplopen.

Flexibele arbeid wordt bemoeilijkt, doordat personeel met niet-vastgestelde arbeidsomvang (oproepovereenkomsten) ten minste vier dagen van tevoren schriftelijk of elektronisch opgeroepen moet worden. Daarnaast moet de werkgever jaarlijks in de dertiende maand een aanbod doen voor vaste uren aan personeel met een oproepovereenkomst. Ook dat moet schriftelijk of elektronisch.

WW-premie

Daar komt nog bij dat de sectorale WW-premie wordt afgeschaft en dat er een hogere WW-premie komt voor flexibele contracten. Deze maatregelen en andere voorgestelde wijzigingen leiden voor de werkgever die vooral met flexibele arbeidskrachten werkt, tot hogere kosten.

De minister zal naar verwachting in september zijn voorstel indienen. Te hopen is dat hij signalen uit de markt en de reacties via de internetconsultatie over de WAB serieus neemt en het voorstel nog aanpast, voordat het naar de Tweede Kamer gaat.

Ronald Mol Jurist bij ABAB Accountants en Adviseurs

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer