%27Heg+en+singel+verdienen+steun%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Heg en singel verdienen steun'

Neem landschapselementen als heggen, houtwallen en singels op in de hectarevergoedingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Die dringende vraag heeft LTO samen met een aantal andere organisaties neergelegd bij LNV-minister Carola Schouten.

Nederlands houdt landschapselementen buiten de subsidiabele oppervlakte van pijler 1, maar de EU staat lidstaten wel toe om ze in de hectarevergoedingen op te nemen. Onder meer België, Duitsland en Frankrijk maken hier gebruik van.

'Daarmee erkennen die landen dat landschapselementen een structureel onderdeel zijn van de agrarische bedrijfsvoering', aldus de brief aan Schouten. Dat Nederland dat tot nu toe nalaat, doet volgens de briefschrijvers geen recht aan de inspanningen van veel boeren.

Luchtfoto's

Daar komt bij dat landschapselementen vaak zorgen voor onterechte verkleining van de subsidiabele oppervlakte. Dat heeft te maken met het feit dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) luchtfoto's gebruikt om de subsidiabele oppervlakte te bepalen. Boomkruinen, schaduwranden en fluctuaties in de waterstand leiden geregeld tot correcties ten koste van de oppervlakte landbouwgrond.

Het opnemen van landschapselementen bij de subsidiabele oppervlakte heeft volgens LTO amper gevolgen voor de hectarevergoeding. In totaal is er in Nederland nu een subsidiabele oppervlakte van bijna 1,9 miljoen hectare. Als de landschapselementen daarbij komen, daalt de hectarevergoeding met minder dan 2 euro per hectare.

Kwaliteit landschap

Voor boeren met landschapselementen maakt het veel verschil. 'Zij krijgen een beloning voor hun inspanningen. Maar doorslaggevend is dat hiermee de kwaliteit van het landschap is gediend. Een maatregel die uitstekend past bij het verbinden van landbouw, natuur en voedselkwaliteit', aldus de brief.

De oproep aan Schouten is medeondertekend door Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, LandschappenNL en BoerenNatuur. Daarnaast betuigen de Vlinderstichting, Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit en Stichting Twickel hun steun.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  5° / 1°
  40 %
 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer