Innovatie%2C+landbouw+en+gelekte+voorstellen
Column
© Nieuwe Oogst

Innovatie, landbouw en gelekte voorstellen

De landbouwcommissie van het Europees Parlement stemt volgende week over haar standpunt over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Bijna zeventig compromissen zijn uitonderhandeld en woensdag wordt over vele honderden amendementen nog afzonderlijk gestemd.

In de maalstroom aan amendementen komt steeds het idee van extra prestaties voor het milieu naar voren. Dat het produceren van voedsel volgens hoge normen, onder onzekere weersomstandigheden en tegen ongelijke internationale concurrentie, op zichzelf al een maatschappelijke dienst is, wordt helaas te vaak als vanzelfsprekend afgedaan.

Laten we vooral kijken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen en het GLB niet dichttimmeren met meer eisen en regels. Ik heb een aantal amendementen ingediend om collega's in die richting mee te krijgen. Win-winoplossingen zijn goed voor milieu, dier en mens. Onbegrijpelijk dat een aantal collega's wel verduurzaming eist, maar zich keert tegen slimme technologie die daaraan kan bijdragen.

Innovatie is genoemd in de gelekte GLB-voorstellen, maar wie goed leest, ziet dat het vooral gaat om steun voor adviesdiensten. Uiteraard is een goed adviessysteem van groot belang, maar ook voor de ontwikkeling en toepassing van innovaties moet daadwerkelijke steun zijn en financiële armslag via inkomenssteun. Innovatie brengt immers risico's en kosten met zich mee, zoals ook is onderstreept in een studie van Wageningen University & Research.

Laten we vooral kijken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen en het GLB niet dichttimmeren met meer eisen en regels

Bas Belder, lid van het Europees Parlement voor ChristenUnie-SGP. Hij is plaatsvervangend lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement

Waarom wordt in de wetgevingsvoorstellen wel een specifiek minimumpercentage genoemd voor steun voor agromilieumaatregelen in pijler 2, maar niet voor innovatie of waarom wordt dit niet gelinkt?

Wat betreft de gelekte voorstellen: veel tekst, maar nog weinig duidelijkheid. Neem de ecosysteemdiensten. Lidstaten zouden deze in de eerste pijler kunnen vormgeven, maar de financiële kaders daarvoor zijn niet duidelijk. Dit is natuurlijk funest voor het gelijke speelveld voor onze boeren in de EU.

Ondertussen heeft de Europese Commissie ook de plannen voor de meerjarenbegroting gepresenteerd. Een korting op het landbouwbudget wordt verdedigd met de redenatie dat er geld gaat naar onder meer onderzoek en ontwikkeling elders in de begroting. Ik pleit ervoor dit zoveel mogelijk via het GLB te laten verlopen. In de agrarische sector zit veel innovatiekracht, dus waarom de innovatiegelden niet rechtstreeks op het boerenerf laten neerdalen en bottom-upinnovaties ontwikkelen? Daar moeten ze immers uiteindelijk ook worden gebruikt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer