Weinig steun hoogwatergeul Varik/Heesselt

Een meerderheid in de omgeving Varik en Heesselt lijkt geen heil te zien in een hoogwatergeul bij de Betuwse dorpen, parallel aan de Waal. Het voorlopige advies van de stuurgroep kan rekenen op brede steun.

Weinig+steun+hoogwatergeul+Varik%2FHeesselt
© William Hoogteyling

Dat blijkt uit reacties op het voorlopige advies van de stuurgroep Varik-Heesselt. Deze stuurgroep adviseerde in februari om geen hoogwatergeul aan te leggen. Het advies is om te kiezen voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland en gemeente Neerijnen. Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep nemen ook deel aan de stuurgroepvergaderingen, maar hebben geen stemrecht.

In de stuurgroep is alleen provincie Gelderland nog voor een hoogwatergeul. Ook gemeente Tiel is een van de voorstanders van de geul en is ook één van de partijen die gereageerd heeft op het voorlopige advies van de stuurgroep. Bestuurslid Adri van de Geijn van LTO Noord afdeling Neerijnen waarschuwt dan ook om niet te vroeg te juichen. 'Ik kan mij voorstellen dat een reactie van een gemeente zwaarder meeweegt dan een reactie van een particulier.'

Deltaprogramma

Het plan voor een hoogwatergeul ontstond door de zoektocht in het Deltaprogramma van de landelijke overheid, samen met provincies, waterschappen en riviergemeenten, naar hoe water beter en veiliger afgevoerd kan worden. Vanwege het veranderende klimaat neemt de overheid maatregelen om overstromingen in de toekomst te voorkomen.

Op het voorlopige advies reageerden diverse partijen, zowel partijen die een collectief vertegenwoordigen als particulieren. De stuurgroep heeft in de afgelopen zes weken in totaal tachtig reacties en adviezen ontvangen. Vijftig van de binnengekomen reacties is gelijkluidend: zij steunen de keuze van de stuurgroep. Daarnaast zijn er 25 reacties met een wisselend karakter binnengekomen. Hiertussen zitten zowel reacties die het voorlopig alternatief steunen, maar ook reacties die graag een ander besluit hadden gezien.

Stroomgebied

Verschillende gemeenten langs de Waal hebben ook gereageerd. De gemeenten benadrukken dat het voorlopig voorkeursalternatief consequenties heeft voor het gehele stroomgebied van de Waal. Er wordt door gemeenten gevraagd de consequenties van de voorlopige keuze voor het gehele Waaltraject in beeld te brengen en dit met hen te overleggen voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt.

Voor Van de Geijn blijft het meest prangende punt de veiligheid in het gebied. Als de hoogwatergeul wordt aangelegd, ontstaat er een soort badkuip. 'Mensen kunnen bij een overstroming dan niet op tijd wegkomen. Ik zou het als bestuurder niet aandurven om dat besluit te nemen. Je wijst een gebied aan dat eerst veilig was en zorgt ervoor dat het niet meer veilig is. Dat is niet uit te leggen.'

Achtertuin

Het standpunt van gemeente Tiel snapt hij dan ook niet. 'Ik denk niet dat ze ervoor zijn om een hoogwatergeul om Tiel heen te leggen. Het is een typisch geval van 'not in my backyard'. Niet in de achtertuin, maar wel bij de kleine buurgemeente.'

Overigens wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel dat de planologische reservering wordt gehandhaafd als de watergeul niet doorgaat. Hierdoor blijft de optie voor realisatie van de hoogwatergeul op lange termijn mogelijk. LTO Noord wil dan ook dat deze reservering van het gebied afgaat.

Bedrijfsontwikkeling

Van de Geijn: 'Want hierdoor blijft bedrijfsontwikkeling in het gebied moeilijk. Zaken die binnen het bestemmingsplan vallen, kunnen doorgaan. Maar bij aanvragen waarvoor aanpassing van het bestemmingsplan nodig is, loopt het vast. Dat levert ook problemen op voor de verhandelbaarheid van bedrijven.'

Op maandag 14 mei 2018 wordt het voorlopig advies besproken, waarna de commissie het definitieve advies zal publiceren. Dit advies gaat naar de deltacommissie en uiteindelijk naar de minister die een besluit moet nemen. Op 11 juni zal een delegatie van de Tweede Kamer het gebied bezoeken en zich laten informeren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 8°
  0 %
 • Dinsdag
  16° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
Meer weer