Fedecom+wil+sneller+veilig+landbouwverkeer
Nieuws
© Han Reindsen

Fedecom wil sneller veilig landbouwverkeer

Fedecom wil meer snelheid bij de inrichting van een robuust systeem voor de verkeersveiligheid van landbouwmachines. De brancheorganisatie vindt de economische en handelstechnische effecten van het nieuwe toelatingsbeleid per 1 januari 2018 voor fabrikanten en toeleveranciers fors.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op juridische gronden geweigerd de invoering van een aantal toelatingseisen een jaar uit te stellen. Fedecom roept de minister nu op alsnog het gesprek met de branche aan te gaan teneinde knelpunten op te lossen en meer vaart te maken met een robuust systeem voor de verkeersveiligheid.

De Europese Verordening 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen in de EU is volgens Fedecom in principe een stap voorwaarts. 'De verordening leidt immers tot meer en betere harmonisatie van de toelating van machines in verschillende EU-landen.'

Grote knelpunten

Fabrikanten en importeurs constateren echter dat implementatie van de regelgeving in Nederland voor de branche een aantal grote knelpunten oplevert. Daarvoor heeft Fedecom het ministerie in eerdere stadia reeds gewaarschuwd.

Nederland heeft met ingang van 1 januari 2018 de Europese optionele vereisten voor getrokken landbouwwerktuigen 1-op-1 in werking laten treden. Veel lidstaten hebben juist een uitzondering voorzien voor goedkeuring van bijvoorbeeld hydraulische één-leiding remsystemen.

Fabrikanten hebben voertuigen geproduceerd op basis van de voorheen reguliere zogenaamde permanente eisen in Nederland. Doordat deze vanaf 1 januari 2018 niet meer op de Nederlandse markt mogen worden geplaatst, leidt het tot onverkoopbare voertuigen of ingrijpende (dure) aanpassingen aan met name het remsysteem.

Daarnaast wijst Fedecom er op dat specifieke componenten die vereist zijn, niet terstond leverbaar blijken te zijn. Tijdige uitlevering, zowel nationaal als internationaal, is daardoor onmogelijk.

Kennis en capaciteit

Verder is gebleken dat de Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW) als goedkeuringsinstantie onvoldoende voorbereid te zijn qua kennis en capaciteit, om adequaat én tijdig (voor het voorjaarsseizoen 2018) keuringen uit te voeren.
In de huidige regelgeving kunnen geen voertuigen worden goedgekeurd met een breedte van meer dan 3 meter, terwijl deze tot 1 januari 2018 met een ontheffing toegelaten werden.

'De impact van de invoeringsmaatregelen 167/2013 is dan ook zeer groot voor toeleveranciers van getrokken landbouwmaterieel', concludeert Fedecom. 'Daarbij kent de goedkeuringsplicht voor de getrokken landbouwwerktuigen tot op heden geen koppeling met de plicht tot registratie, respectievelijk kentekening. Daardoor ontbreekt een op het voertuig herkenbare waarborg in de vorm van een kentekenplaat dat het voertuig is goedgekeurd.'

Fedecom bepleit nogmaals een robuust en praktisch systeem om de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen te waarborgen. Een systeem gebaseerd op wet- en regelgeving is naar de mening van de brancheorganisatie het fundament voor naleving en handhaving. Fedecom dringt daarom aan op een snelle invoering van de kentekening voor alle landbouwvoertuigen die zich op de openbare (rond)wegen begeven.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  7° / 4°
  20 %
 • Donderdag
  10° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  9° / 4°
  10 %
Meer weer