Wij+en+het+klimaat
Column
© Ida Hylkema (Afgekocht)

Wij en het klimaat

In het regeerakkoord staat dat in 2030 een CO2-reductie van 49 procent ten opzichte van 1990 moet zijn bereikt. De land- en tuinbouw, dus u en ik, hebben hierin ook een opdracht. Want de uitstoot van broeikasgassen koolstofdioxide, methaan en lachgas is een logisch gevolg van de biologische processen bij gewasteelt en veehouderij.

Volgens de officiële emissieregistratie draagt onze sector zo'n 14 procent bij aan de landelijke uitstoot. Wij zijn echter goed in het bedenken van oplossingen in onze bedrijfsvoering. We kunnen meer produceren met minder grondstoffen.

Voor landbouw en landgebruik ligt er de opgave om 3,5 megaton minder CO2 uit te stoten. Oplossingen zijn te vinden in alle sectoren en voor alle bodemtypes. Vele hebben een relatie met ammoniak, mestwetgeving, bodemdaling, biodiversiteit, natuur, water en landschap.

LTO Nederland vindt het daarom belangrijk dat integraal wordt gekeken naar dergelijke dossiers in relatie tot de klimaataanpak. Namens alle achttien sectoren van LTO zit portefeuillehouder Klimaat en Duurzame Energie Kees van Zelderen daarom aan de sectortafel Landbouw en landgebruik voor de landbouwbijdrage aan het klimaatakkoord. Deze zomer moet het op hoofdlijnen zijn afgerond.

Oplossingen voor minder CO2-uitstoot zijn te vinden in alle sectoren en voor alle bodemtypes

Jakob Bartelds, bestuurslid LTO Nederland

LTO zet in op de positie van boeren en tuinders, op een wezenlijke bijdrage vanuit de sector en op nieuwe stimuleringsmaatregelen of verdienmodellen. Bijvoorbeeld voor het vasthouden en vergroten van de koolstofvoorraad in de bodem, het produceren en bufferen van duurzame energie of door opbrengsten uit verkoop van CO2-credits.

Wij maken ons sterk voor een stevige basis om uw bedrijf verder toekomstbestendig te maken!

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer