Veel+bouwplannen+bij+dalend+vertrouwen
Achtergrond
© Twan Wiermans

Veel bouwplannen bij dalend vertrouwen

2017 was dankzij prima afzetprijzen voor veel boeren en tuinders een goed jaar. Deze positieve trend is terug te zien in het sentiment onder ondernemers. De investeringsbereidheid laat in veel sectoren een groei zien. Opvallend is dat uit de Agro Vertrouwensindex een somberder beeld naar voren komt.

Marktonderzoeker AgriDirect volgt met de eigen ondernemersscanner de investeringsbereidheid in de agrarische sector op de voet middels telefonische peilingen onder ondernemers. In de glastuinbouw doen hier 3.200 bedrijven aan mee, in de Akkerbouw 7.500 en in de rundveehouderij 12.000.

Uit een peiling in oktober en november in de glastuinbouw blijkt dat het percentage ondernemers dat wil uitbreiden of zich wil laten opvolgen op 13,2 procent ligt. Vanaf 2015 groeit deze groep ondernemers. Toen liep nog 8,6 procent van de glastuinders met plannen rond voor uitbreiding van het bedrijf.

Volgens AgriDirect is deze groei tekenend voor de herstructurering die gaande is in de glastuinbouw. Tegenover de uitbreiders staat het percentage stoppers dat in 2017 steeg naar 11,3 procent. De bedrijven die doorgaan, willen groeien.

Zonnepanelen zijn een populaire investering

Tom Vossen, woordvoerder AgriDirect

Uitbreidingsplannen

Ook in de veehouderij lopen weer meer ondernemers rond met uitbreidingsplannen. In de varkenshouderij denkt 15,9 procent aan nieuwbouw, 18,2 procent denkt aan renovatie. Het percentage renovatieplannen is daarmee meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016.

De dalende trend onder pluimveehouders is eveneens gekeerd. In 2017 steeg hier het percentage investeringsplannen voor nieuwbouw naar 14,3 procent en voor renovatie naar 11,2 procent.

Grote rundveebedrijven

In de rundveehouderij is de peiling al wat ouder, van zomer 2017. Maar volgens AgriDirect is deze nog steeds representatief. De stijging die in 2017 is ingezet is met name te zien bij rundveebedrijven met zeventig tot honderd koeien. Hier steeg het percentage van 4,7 procent in 2016 naar 6,7 procent in 2017. Alleen bij bedrijven met vijftig tot zeventig koeien blijven de investeringsplannen nagenoeg gelijk ten opzichte van 2016. De grootste stijging is te zien bij rundveebedrijven met honderd koeien of meer: van 4,8 naar 8,7 procent.

In de akkerbouw liep de investeringsbereidheid vorig jaar terug. Op 17,2 procent van de akkerbouwbedrijven en 20,1 procent van de vollegrondsgroentebedrijven zijn er uitbreidings- of opvolgingsplannen; een daling ten opzichte van 2016, toen nog respectievelijk 18,8 procent en 22,9 procent deze plannen had.

Economische ontwikkelingen

Woordvoerder Tom Vossen van AgriDirect ziet dat de investeringsplannen gelijke tred houden met de economische ontwikkelingen. 'Er is een groot verschil met een paar jaar geleden. Daarnaast speelt ook verduurzaming een rol', zegt hij.

'Zonnepanelen zijn een populaire investering. Vooral bij akkerbouwbedrijven die al een zware elektrische installatie hebben voor het bewaren van producten, want dat scheelt aanzienlijk in de kosten.'

Vertrouwen in toekomst

Uit de groeiende investeringsbereidheid kan worden opgemaakt dat er onder ondernemers een groot vertrouwen is in de toekomst. Uit de Agro Vertrouwensindex van Wageningen University & Research komt echter een ander beeld naar voren. Hier was in het vierde kwartaal van 2017 een lichte daling te zien.

Vooral melkveehouders hebben minder vertrouwen in hun onderneming. Ook dat van glastuinbouwondernemers is gedaald.
De toename van het vertrouwen in de varkenshouderij loopt in de pas met de investeringsplannen in die sector. De terughoudendheid op dit vlak in de akkerbouw is in lijn met het lage vertrouwen onder telers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  26° / 14°
  10 %
 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
Meer weer