Greenports+doen+Wiebes+aanbod+lager+aardgasverbruik
Nieuws
© Thierry Schut

Greenports doen Wiebes aanbod lager aardgasverbruik

De gezamenlijke Greenports hebben minister Eric Wiebes van Economische Zaken in een brief gemeld wat zij kunnen doen om een bijdrage te leveren aan behalen van de klimaatdoelen. Kern van het voorstel is een vermindering van het verbruik van laagcalorisch gas. LTO Glaskracht Nederland ondertekende de brief mee.

De Nederlandse tuinbouw zet vol in op een aardgasloze toekomst, zo melden de Greenports. Dat gebeurt zowel door individuele bedrijven (onder meer op het gebied van aardwarmte) en door gezamenlijke inspanningen. Bij veel van die projecten speelt de rijksoverheid een doorslaggevende rol.

Zo valt restwarmte niet onder de stimuleringsregeling SDE+ en kan dus niet concurreren met de aardgasprijs. Daarom doen de gezamenlijke Greenports een voorstel aan minister Wiebes van Economische Zaken. Dit voorstel is per brief aan hem overhandigd op vrijdag 16 maart 2018.

Aanbevelingen

Het voorstel bestaat in het kort uit enkele aanbevelingen. Voor een toename van de elektrificatie van de energievoorziening is een nieuwe tariefstructuur voor elektra nodig. Hiervoor zou de overheid een dialoog tussen de tuinbouw, de netbeheerders en de ACM moeten ondersteunen, zo vinden de Greenports. Verder is een goede CO2-voorziening een randvoorwaarde voor de tuinbouw om van het aardgas af te kunnen gaan.

Hiervoor is een landelijk dekkend net nodig en dat kan niet zonder subsidie worden aangelegd. Voor het transport van warmte moeten onder meer transportleidingen worden aangelegd en distributienetten worden aangepast. Daarnaast is een uitbreiding van de SDE+-regeling nodig voor het slagen van warmtetransportnetten. Als dat niet mogelijk is zouden kosten als de ontsluiting van bronnen, distributie en afname uit de investering gefinancierd kunnen worden.

Gedegen beleid

Tot slot vinden de Greenports dat de glastuinbouw voor een gedegen beleid betrokken moeten worden bij lopende ontwikkelingen zoals de beleidsbrief geothermie, de marktordening rond warmte, de totstandkoming van de Warmterotonde in Zuid-Holland en warmterotondes elders in voorbereiding.

'Het is onze overtuiging dat een investering in het terugbrengen van het gebruik van laagcalorisch gas in de glastuinbouw een enorme impact heeft op niet alleen dat gasverbruik, maar ook op de Klimaatagenda en de economische agenda's voor de Greenports en de industrie', schrijven Han Weber (gedeputeerde Zuid-Holland) en Jaap Bond (gedeputeerde Noord-Holland) namens de gezamenlijke Greenports.

Ook Sjaak van der Tak (voorzitter LTO Glaskracht Nederland), Niek-Jan van Kesteren (voorzitter Greenport Holland) en Cees Veerman (voorzitter Coalitie HOT) hebben de brief aan minister Wiebes ondertekend.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  7° / 0°
  40 %
 • Zaterdag
  7° / 4°
  20 %
 • Zondag
  7° / 4°
  10 %
Meer weer