Akkerbouw+maakte+eindsprint+richting+eindejaar
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Akkerbouw maakte eindsprint richting eindejaar

De rekening-courant positie van akkerbouwbedrijven ontwikkelde zich in 2017 beter dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Liquiditeitsmonitor akkerbouw 2017 van ABN Amro.

Met name in de periode februari-mei was het saldo op de rekening hoger dan in 2016. In april 2017 piekte de stand van de rekening courant om vervolgens te zakken vanwege de teeltkosten vooral in juli. Er zijn dan grote uitgaven voor bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en brandstoffen.

In oktober 2017 werd de laagste stand bereikt. Daarna nam de stand van de rekening courant flink toe door uitbetaling van bedrijfstoeslagen (december) en verkoop van gewassen. Het eindsaldo op de rekening-courant in december 2017 was gemiddeld 6.000 euro hoger dan een jaar eerder.

Seizoensinvloed

In de ontwikkeling van de kasstroom op een akkerbouwbedrijf is duidelijk de seizoensinvloed zichtbaar. De hogere stand van de rekening courant in de eerste vier maanden van 2017 zijn vooral het gevolg van wat betere productprijzen voor de oogst 2016.

De prijzen lagen mede op een hoger niveau door de extreme weersinvloeden in 2016 en de daardoor ontstane schade aan gewassen in verschillende teeltgebieden. De kosten voor olie-gerelateerde producten waren aan de andere kant iets lager door de lage olieprijs en een lagere dollar.

Tussen ondernemers is er veel verschil tussen de prijs die ze realiseren voor de diverse producten. Dit komt door de verschillen in afzetsysteem zoals pool, contracten, vrije markt. Ook bewaring en kwaliteitsbewaking blijven een belangrijke rol in de prijsvorming spelen.

Over geheel 2017 gezien bleven de financiële opbrengsten uit gewassen wat achter, maar daalden ook de kosten. Een voorbeeld hiervan zijn de energiekosten, mede doordat er meer eigen stroom wordt geproduceerd.

Aardappelen en uien

Bij de aardappels leek na een droog en warm voorjaar ook de oogst 2017 tegen te gaan vallen. Na de weersomslag in juli is er echter een inhaalslag gemaakt en is er een overvloedige oogst gerealiseerd. Deze was 25 procent hoger dan in 2016 en 12 procent hoger dan het langjarig gemiddelde. Dit leidde tot prijsdruk, ook al is de verwerkingscapaciteit van de fritesindustrie toegenomen.

De kwaliteit van de aardappels is door de natte rooiomstandigheden soms problematisch. Hierdoor is in deze gevallen de bewaarkwaliteit niet goed en zijn telers gedwongen om snel te verkopen. Voor pootgoed is het vooruitzicht wel beter hoewel de prijzen ook wat lager zullen uitvallen dan de uitstekende voorgaande jaren.

In de uienteelt hebben de weersomstandigheden een grotere invloed gehad op de productie. Wel of niet kunnen beregenen was cruciaal voor de hoogte van de opbrengst dit jaar. Landelijk is er sprake van een gemiddelde opbrengst. De markt is rustig met matige prijzen waarbij vooral Senegal steeds belangrijker wordt voor de afzetmogelijkheden en prijsvorming.

Graan en bieten

Voor granen was er wereldwijd sprake van een grote oogst, in Oekraïne zelfs een record oogst. Ook in Nederland was de opbrengst per hectare met 9,7 ton per hectare hoog (plus 8 procent). De wereldvoorraad bevind zich op een hoog niveau zodat op korte termijn geen prijsstijging te verwachten is.

Ook bij de suikerbieten was er sprake van recordopbrengsten met goede suikerpercentages. Hierdoor werden er incidenteel zelfs opbrengsten van meer dan 20 ton suiker per hectare gerealiseerd.

Bedrijfseconomisch slecht

Kortgezegd was 2017 een jaar met grote oogsten. Door de lage prijzen zal het bedrijfseconomisch als slecht gekwalificeerd worden. De raming voor het gemiddelde inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid voor de akkerbouw komen uit op 25.400 euro (min 39,9 procent).

Deze liquiditeitsmonitor is tot stand gekomen als publiek private samenwerking tussen Wageningen Economic Research, ministerie van Economische Zaken en ABN Amro. Het doel is om de verkregen inzichten te delen en zo ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer