Satelliettechniek+helpt+kleine+boer+en+bank
Nieuws
© ESA

Satelliettechniek helpt kleine boer en bank

Wageningen UR werkt samen met de Rabobank aan een digitale tool om gewassen van kleine boeren te monitoren. Deze informatie kan het risicoprofiel van boeren verkleinen en hun toegang tot financiering vergroten.

Om meer te kunnen produceren, hebben boeren financiering nodig. In veel ontwikkelingslanden zijn banken echter terughoudend met financieren, vanwege de risico's en kosten die hieraan verbonden zijn.

Als financiële instellingen een beter risicoprofiel kunnen maken van een klant, bevordert dat het verstrekken van leningen aan kleine boeren. Daarmee kan ook economische groei en welvaart toenemen.

Kredietwaardigheid

Wageningen Environmental Research (WENR) en de Rabobank hebben gezocht naar een bruikbare manier om de kredietwaardigheid van boeren te verbeteren. Het resultaat is een tool die nauwkeurige informatie levert over boerderijen op basis van verschillende bronnen.

WENR-onderzoeker Gerbert Roerink: 'De data genereren we via de Groenmonitor. De monitor brengt met behulp van beelden van de Sentinel-2 satelliet de groei van gewassen in kaart. De satelliet geeft doorlopend updates over de ontwikkeling van het gewas op het land.'

'De satelliet geeft doorlopend updates over de ontwikkeling van het gewas op het land'

Biomassa

Planten absorberen het rode deel van zonlicht en reflecteren het bijna-infrarode deel. Kale grond en water reflecteren zonlicht op een andere manier. De tool gebruikt dit gegeven om de hoeveelheid biomassa te berekenen met behulp van speciale indicatoren.

De satelliet kan stukken land en de gewassen die erop groeien in kaart brengen en de groei en opbrengst van de gewassen monitoren en kwantificeren. Door deze data te combineren met prijsinformatie, kan voorspeld worden in hoeverre een boer in staat zal zijn om zijn lening terug te betalen.

Roerink: 'De informatie die de bank door deze doorlopende manier van monitoren krijgt, maakt het eenvoudiger om krediet te verstrekken aan boeren. Daarmee kunnen boeren investeren in betere zaden, materialen en opslagmogelijkheden, waardoor hun bedrijfsvoering duurzamer wordt.'

Hogere opbrengst

De boeren hebben op verschillende manieren baat bij deze oplossing. Zij kunnen op basis van de informatie die de satelliet verschaft besluiten om hun irrigatie of bemesting aan te passen, waardoor hun opbrengst hoger wordt. Ook ziekten en plagen kunnen sneller worden gedetecteerd en aangepakt.

In december 2017 rondde het team van WENR en Rabobank een succesvolle testpilot af in Ethiopië, waar zij met deze techniek kleine percelen met gerst en graan hebben gemonitord. Het team werkt op dit moment aan optimalisatie van het model, zodat dit geïmplementeerd kan worden bij een lokale financiële instelling in Ethiopië.

Weer

 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
 • Zaterdag
  25° / 15°
  60 %
Meer weer