PvdD+Zuid%2DHolland+wil+aandacht+boerenproblemen
Nieuws
© Twan Wiermans

PvdD Zuid-Holland wil aandacht boerenproblemen

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland wil meer aandacht voor de psychosociale problemen waarmee veel kleine familiebedrijven in de agrarische sector volgens de partij mee te kampen hebben. Dat stelt ze in Statenvragen aan de provincie Zuid-Holland.

LTO Noord-voorzitter Zuid Holland Arie Verhost vindt het voorstel van de Partij voor de Dieren opmerkelijk. 'Dat deze partij dit aankaart, dat verbaast me. Dat is tegenstrijdig. Want juist de Partij voor de Dieren maakt het de landbouw niet gemakkelijk. Mede door haar toedoen worden eisen verzwaard, zeker ook voor kleine familiebedrijven.'

Hij stelt dat de psychosociale problemen onder boeren in Zuid-Holland niet groter zijn dan elders. Dat neemt niet weg dat de problemen bespreekbaar moeten worden gemaakt. 'Daar heeft LTO Noord ook een rol in. Het is hartstikke lastig om keuzes te maken als je het niet lukt om je bedrijf door te kunnen ontwikkelen.'

Schaalvergoting

Dat schaalvergroting de sociale en financiële problematiek alleen maar verder vergroot, zoals de Partij voor de Dieren stelt, is onjuist, geeft de LTO Noord-bestuurder aan. Volgens hem gebruikt de Partij voor de Dieren dit vooral om een kleinschalige agrarische sector te promoten. 'De partij wil dat iedere boer biologisch wordt of voor de stad produceert. Dat kan de markt natuurlijk niet allemaal opnemen.

Investeringsbedrijven

Volgens de Partij voor de Dieren dreigen grote investeringsbedrijven het platteland over te nemen als agrarische bebouwing leeg komt te staan doordat boeren stoppen. 'Veel kleinere boerengezinnen komen in financiële moeilijkheden en/of hebben problemen op het gebied van erfopvolging. Daarmee samenhangend neemt ook psychosociale problematiek toe. '

De Partij voor de Dieren vraagt de provinciebestuurders of zij op de hoogte zijn van de psychosociale problematiek op het platteland, met name onder agrariërs, hoe groot de provincie de problematiek inschat in Zuid-Holland en of er al een vangnet dan wel actief beleid is om boeren en hun familie te helpen.

Ten slotte wil de partij weten of de provincie mogelijke psychische, sociale en financiële nood bij agrariërs voorzien heeft bij het gevoerde beleid voor schaalvergroting en of ze bij toekomstig beleid rekening gaat houden met dergelijke gevolgen.

Dierenwelzijn

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: 'De Partij voor de Dieren ziet meer kansen voor werkgelegenheid en bestaanszekerheid onder agrariërs via stimulering van kleinschalige bedrijven die zich onderscheiden op gebied van dierenwelzijn, transitie naar meer plantaardig voedsel, duurzaamheid en biodiversiteit. Schaalvergroting vergroot de sociale en financiële problematiek alleen maar verder.'

In andere provincies, zoals Gelderland en Overijssel, is de overheid al actief aan de slag gegaan met het veelal verborgen leed bij boeren, geeft de partij aan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  70 %
Meer weer