Goede medewerker kan kiezen uit meerdere werkgevers

Goed personeel kan kiezen uit diverse werkgevers. Ze kijken daarbij niet alleen naar wat ze kunnen verdienen, maar ook naar de arbeidsomstandigheden en doorgroeimogelijkheden.

Goede+medewerker+kan+kiezen+uit+meerdere+werkgevers
LTO Arbeidskracht
© LTO Arbeidskracht

Dat geldt voor Nederlands vast personeel, maar zeker ook voor tijdelijke, meestal Poolse, medewerkers. Aandacht voor goed werkgeverschap is daarom essentieel voor ondernemers die medewerkers willen vinden én binden.

De economie in de westerse landen trekt aan, de introductie van het wettelijk minimumloon in Duitsland en de toenemende vraag naar arbeidsmigranten in diverse sectoren zorgt ervoor dat de arbeidsmigrant iets te kiezen heeft. Daardoor merken werkgevers steeds vaker dat het lastig is om aan goed seizoensgebonden personeel te komen.

Een ruime meerderheid daarvan komt nog steeds uit Polen. Maar Polen die al jaren hier werken, hebben inmiddels ervaren welke bedrijven het personeelsbeleid goed voor elkaar hebben en welke niet. Ze kunnen veel meer dan voorheen kiezen voor de werkgevers die aandacht besteden aan goed werkgeverschap.

'Als de communicatie beter is, voorkom je fouten en dat betaalt zich terug'

LTO Arbeidskracht, voorheen LTO Seizoenarbeid, heeft daarvoor diverse tools beschikbaar, zowel voor tijdelijk als voor vast personeel. LTO Arbeidskracht helpt werkgevers bij werving en selectie, opleidingen, zorgverzekeringen en payrolling.

Gemotiveerd personeel vinden

LTO Arbeidskracht helpt werkgevers bij het vinden van goede en gemotiveerde medewerkers. Dat gebeurt onder andere via de ruim gevulde CV-bank op www.seasonalwork.nl. Via deze CV-bank kunnen werkgevers contact leggen met Europese kandidaten die werk zoeken in de agrarische sector. Ze kunnen met een abonnement van één, drie of zes maanden onbeperkt kandidaten zoeken.

Vacature plaatsen

Tevens is er de mogelijkheid om een vacature te plaatsen. Deze wordt in diverse talen vertaald en gepromoot in het buitenland. Op verzoek kan LTO Arbeidskracht een selectie van kandidaten maken.

Opleidingen

Daarnaast biedt LTO Arbeidskracht diverse opleidingen aan voor tijdelijke en vaste medewerkers. Voor leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB geldt een extra ledenkorting. Bovendien is voor de meeste opleidingen een subsidie van 50 tot 75 procent mogelijk. De opleidingen variëren van taalcursussen Pools-Nederlands en gewasbescherming tot leidinggeven op de werkvloer. Een aantal opleidingen is ook in een andere taal te volgen. Door opleiden voelen medewerkers zich betrokken en gemotiveerd.

Groenteteler Adrie van den Einde uit Lierop (NBr.) liet werknemers een cursus Pools-Nederlands volgen. Terugblikkend noemt hij dat 'een investering in het personeel voor de lange termijn, op meerdere fronten'.
Van den Einde: 'Als de communicatie beter is, voorkom je fouten. Dat betaalt zich terug. Belangrijk aan de cursus is dat medewerkers een basis Nederlands kennen, uitgebreid met termen die op ons bedrijf veel worden gebruikt. Misschien nog belangrijker is dat ze zich ook durven uiten in een voor hen vreemde taal. Dat levert veel meer op dan waar we eigenlijk vanuit gingen.'

Medewerkers van Van der Drift Roses in het Zuid-Hollandse Kwintsheul volgden een wintercursus Spuitlicentie. Directeur Marc van der Drift: 'Wij werken zoveel mogelijk biologisch. We hebben mensen die scouten. Zij zoeken naar zieke planten en plagen. Met deze cursus leren ze die te herkennen, zodat we die 'on the spot' kunnen bestrijden. De cursus leidt dus niet alleen tot een diploma, maar vooral tot meer kennis en daardoor meer motivatie.'

Zorgverzekering regelen

Voor werkgevers is het een hele geruststelling wanneer de zorgverzekering van medewerkers goed geregeld is. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje en de kosten voor zorg in Nederland zijn hoog. Iedereen die in Nederland werkt of woont is wettelijk verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten, anders loopt de werkgever kans op een boete.

LTO Arbeidskracht biedt collectieve zorgverzekeringen, zowel voor seizoenarbeiders als voor vast personeel. De collectiviteit Seizoenarbeid is speciaal voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. De verzekering is eenvoudig en snel af te sluiten op www.ltoarbeidskracht.nl.

Voordeel is dat de medewerkers een lage dagpremie betalen die ingehouden mag worden op het WML en indien gewenst wordt kosteloos zorgtoeslag aangevraagd.

Het zorgverzekeringscollectief Agro+Zorg is voor Nederlands personeel, zoals 50-plussers, huisvrouwen en scholieren. Met Agro+Zorg besparen medewerkers in de agrarische sector jaarlijks ruim 100 euro op hun zorgkosten.

Voordelen payrolling

De administratieve rompslomp rond tijdelijke en vaste werknemers kan een behoorlijke zorg zijn voor een werkgever. Payrolling via LTO Arbeidskracht neemt die zorg volledig uit handen. LTO Arbeidskracht werkt exclusief samen met Nedflex. Dat is een betrouwbare partner en de grootste payrollorganisatie in de agrarische sector met ruime ervaring. Nedflex is volledig gecertificeerd ABU-lid en diverse andere brancheorganisaties kozen Nedflex als exclusief payrollpartner.

Met payrolling via LTO Arbeidskracht komt het personeel bij Nedflex op de payroll. De werkgever is daarmee verlost van alle administratieve en juridische rompslomp. Per periode geeft de werkgever de gewerkte uren door, de rest wordt geregeld. Nedflex neemt ook alle arbeidsrechtelijke risico's over, van ziekte tot re-integratie.

Wat houdt goed werkgeverschap in?

LTO Arbeidskracht wil werkgevers in de land- en tuinbouw handvaten bieden en helpen bij de invulling van goed werkgeverschap, zowel voor tijdelijk als voor vast personeel.
Via deze handvaten kan de agrarisch ondernemer zich met zijn medewerkers volledig richten op zijn primaire taak: zijn onderneming en het oogsten van mooie producten.

Medewerkers van LTO Arbeidskracht merken echter in de praktijk dat niet alle agrarische werkgevers zich voldoende bewust zijn van het belang van goed werkgeverschap en van wat goed werkgeverschap inhoudt.
Goed werkgeverschap bestaat onder andere uit:
• Zorgdragen voor passende arbeidsomstandigheden
• Medewerkers betrekken bij het reilen en zeilen van het bedrijf
• Open staan voor feedback vanuit medewerkers
• Investeren in de kwaliteit van medewerkers
Het blijkt dat bedrijven die tijd en aandacht investeren in goed werkgeverschap, beter in staat zijn om goede werknemers te vinden én te binden. Werknemers voelen zich meer betrokken en zijn vaak bereid om een stapje extra te zetten. Dit komt uw onderneming ten goede!

• Klik hier voor meer informatie

LTO Arbeidskracht

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers met dienstverlening op het gebied van payrolling, een vacaturebank, opleidingen en zorgverzekeringen voor...

Lees verder »

Meer van LTO Arbeidskracht

Lees ook

Meer artikelen van LTO Arbeidskracht »

Artikelen over LTO Arbeidskracht