Zorgverzekeringen voor internationale werknemers: let op inhoudelijke verschillen

Werkgevers kunnen voor hun internationale werknemers een speciaal voor deze groep bedoelde zorgverzekering afsluiten via LTO Arbeidskracht. Het collectieve aanbod bestaat uit HollandZorg en Zilveren Kruis. Adviseur Dehlia Thijssen geeft aan dat het belangrijk is dat agrarisch ondernemers bij het maken van een keuze niet alleen kijken naar de hoogte van de premie. ‘Het is goed als ze ook kijken naar de inhoudelijke verschillen.’

Zorgverzekeringen+voor+internationale+werknemers%3A+let+op+inhoudelijke+verschillen
LTO Arbeidskracht
© Han Reindsen

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt ook voor internationale werknemers in de agrarische sector. 'Het is belangrijk dat zij verzekerd zijn bij een ongeval of als ze ziek worden', zegt Dehlia Thijssen, adviseur zorgverzekering bij LTO Arbeidskracht.

'En als een boer of tuinder zijn tijdelijke medewerkers helpt bij het afsluiten van een zorgverzekering, is dat een teken van goed werkgeverschap. Het draagt bij aan het opbouwen van een vertrouwensband en het binden van arbeidskrachten, zodat ze graag weer terugkomen in een volgend seizoen.'


Goed werkgeverschap

Om het werkgevers en werknemers zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen agrarisch ondernemers hun internationale werknemers via LTO Arbeidskracht verzekeren bij twee zorgverzekeraars: HollandZorg en Zilveren Kruis. Die samenwerking is ontstaan na de invoering van de zorgverzekeringswet in 2006. Het bleek dat reguliere zorgverzekeringen niet aansloten op de praktijk met internationale werknemers op agrarische bedrijven. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de premies en de verrekening met het eigen risico te incasseren van buitenlandse rekeningen. Maar ook de taalbarrière speelt een belangrijke rol.

Zeker in acute situaties kan het onhandig zijn als je de juiste papieren niet direct bij de hand hebt

LTO Arbeidskracht vindt het in het kader van goed werkgeverschap belangrijk dat internationale werknemers over een goede Nederlandse zorgverzekering beschikken als ze in Nederland aan het werk gaan. De zorgkosten lopen namelijk snel op vanaf het moment dat er iets gebeurt en dan komt de rompslomp op het bord van de werkgever terecht.

De werknemer kan kiezen uit een tweetal basisverzekeringen, HollandZorg en Zilveren Kruis. Beide pakketten kennen geen verplicht eigen risico, spoedeisende tandheelkundige zorg is verzekerd tot maximaal 200 euro per jaar en repatriëring naar het woonland bij ziekte en/of overlijden wordt volledig vergoed.


Inhoudelijke verschillen

Met deze twee opties hebben internationale werknemers bij boeren en tuinders keuzevrijheid bij het afsluiten van een zorgverzekering. Maar wat is het verschil tussen beide verzekeringen? Het meest in het oog springende is de dagpremie.
'Het is belangrijk dat werkgevers de voor- en nadelen van beide verzekeringen kennen, zodat zij en hun werknemers achteraf niet voor verrassingen komen te staan', zegt Thijssen. Ze legt uit dat HollandZorg de hulpverlening bij alle ziekenhuizen en zorgverleners volledig vergoedt, terwijl Zilveren Kruis slechts 75 procent van de kosten vergoedt bij niet-gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners. Bovendien betaalt HollandZorg ook de eigen bijdrage voor medicijnen van maximaal 250 euro, terwijl die door Zilveren Kruis niet wordt gedekt.

Een andere belangrijk verschil ten opzichte van Zilveren Kruis is de digitalisering van HollandZorg. Bij een keuze voor HollandZorg kan een werknemer inloggen in 'Mijn omgeving' met daarin het polisblad, het S1-formulier en de European Health Insurance Card.
De werkgever heeft daarnaast ook altijd de digitale beschikking over relevante documenten, zoals het polisblad en het S1-formulier, via het Digitaal Loket van LTO Arbeidskracht. Zilveren Kruis stuurt deze documenten per post op naar het correspondentieadres van de werkgever. 'Zeker in acute situaties kan het onhandig zijn als je de juiste papieren niet direct bij de hand hebt', zegt Thijssen.

Voor ondersteuning bij het kiezen van de juiste zorgverzekeraar kunnen werkgevers altijd telefonisch of via de mail contact met LTO Arbeidskracht opnemen om samen de situatie te bekijken, de prijs-kwaliteitsverhouding van beide verzekeringen tegen elkaar af te wegen en advies in te winnen over de beste keuze.


Zorgtoeslag

Dat werkgevers vaak kiezen voor de verzekering met de laagste premie komt in Thijssens ogen doordat werkgevers graag het beste willen voor hun internationale arbeidskrachten en het hen gunnen om zoveel mogelijk loon mee naar huis te kunnen nemen. Voor de betreffende ondernemers is het goed om te weten dat ze zorgtoeslag aan kunnen vragen voor deze werknemers als tegemoetkoming in de zorgpremie.

'Voor mensen met een relatief laag salaris is die toeslag maximaal 154 euro per maand', zegt Thijssen. 'In de praktijk is de zorgtoeslag hoger dan de premie, zodat een werknemer er op dit moment per saldo geld aan overhoudt als hij een Nederlandse zorgverzekering afsluit.'

Samenvattend schetst Thijssen dat LTO Arbeidskracht twee zorgverzekeringen aanbiedt voor internationale arbeidskrachten, waarbij de ene goedkoper is dan de andere. Daar staat tegenover dat de duurdere verzekering digitale service biedt en in sommige gevallen meer vergoedt bij ziekte of ongeval. Agrarisch ondernemers kunnen te allen tijde contact opnemen met LTO Arbeidskracht om te overleggen wat in hun situatie het beste past.


Bij personeelsvragen is LTO Arbeidskracht er voor agrarisch werkgevers

LTO Arbeidskracht, onderdeel van LTO Bedrijven, ondersteunt agrarische werkgevers bij diverse soorten HR dienstverlening, opleidingen, werving en selectie en zorgverzekeringen voor internationale werknemers én vaste medewerkers. LTO Arbeidskracht heeft een vergunning bij de AFM om te mogen adviseren en te bemiddelen in zorgverzekeringen. Ook Seasonalwork.NL maakt deel uit van LTO Arbeidskracht. Het bestaat uit een meertalige online vacaturebank voor buitenlands personeel in de agrarische sector en een CV-database waarin duizenden gemotiveerde Europese werkzoekenden zich kandidaat stellen voor werk in de land- en tuinbouw. Zes deskundige medewerkers staan u graag te woord bij alle vragen die te maken hebben met uw internationale werknemers. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met LTO Arbeidskracht via 088-4724200 of info@ltoarbeidskracht.nl.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner LTO Arbeidskracht

LTO Arbeidskracht

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers met dienstverlening op het gebied van payrolling, een vacaturebank, opleidingen en zorgverzekeringen voor...

Lees verder »

Meer van LTO Arbeidskracht

Lees ook

Meer artikelen van LTO Arbeidskracht »

Artikelen over LTO Arbeidskracht