‘Goed werkgeverschap verbetert het imago van de sector’

Met een brede dienstverlening is LTO Arbeidskracht dé expert in arbeidszaken – zoals het inhuren van internationale werknemers, HR-diensten, verzekeren en opleiden - in de agrarische sector. Goed werkgeverschap is daarbij altijd het uitgangspunt. Dat blijkt uit de samenwerking met Europees netwerk voor arbeidsbemiddeling Eures, het regelen van zorgverzekeringen en pilotprojecten om werkgevers beter te kunnen faciliteren.

%E2%80%98Goed+werkgeverschap+verbetert+het+imago+van+de+sector%E2%80%99
LTO Arbeidskracht
© LTO Arbeidskracht

LTO Arbeidskracht biedt dienstverlening op personeelsgebied aan agrarische werkgevers die werknemers, al dan niet internationaal, in dienst hebben. ‘Wij willen boeren en tuinders ontzorgen, zodat zij de focus kunnen houden op hun onderneming en zich niet druk hoeven te maken over personeelszaken’, maakt directeur Yvonne van de Ven duidelijk. ‘We ondersteunen hen bij alles wat te maken heeft met hun rol als werkgever en proberen processen zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat gaat hand in hand met het stimuleren van goed werkgeverschap.’

Van de Ven vindt het vervelend dat de agrarische sector vrijwel structureel wordt genoemd in de slipstream van berichten over misstanden met internationale werknemers, ook als er geen relatie is tot een agrarisch bedrijf.

‘Let wel: iedere rotte appel is er een te veel, en wij zetten dan ook samen met bedrijven alles op alles om goede faciliteiten te organiseren. Juist als organisatie die aan de branchevereniging voor boeren en tuinders gelieerd is. Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel, want wij hebben internationale werknemers hard nodig.’

Goed werkgeverschap staat bij ons hoog in het vaandel, internationale werknemers zijn hard nodig

Yvonne van de Ven, directeur LTO Arbeidskracht

Sectorimago

Van de Ven ziet het dan ook als een uitdaging om het imago van de agrarische sector op dat gebied te verbeteren richting politiek en maatschappij. Dat is volgens haar nodig, omdat de rol van internationale werknemers in agrarische bedrijven de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden. Ze werken niet alleen in de productie, maar hebben steeds vaker ook functies in het middenkader.

Om ondernemers te faciliteren verzorgt LTO Arbeidskracht opleiding en scholing in verschillende talen. Daarnaast kunnen agrarisch ondernemers gebruikmaken van Seasonalwork.NL, een database die toegang biedt tot de cv’s van zo’n 3.500 internationale werkzoekenden uit EU-landen. Deze werkzoekenden zijn specifiek op zoek naar werk in de agrarische sector. ‘Seasonalwork.NL is een goedwerkende tool die werkgevers in kunnen zetten als zij op zoek zijn naar (tijdelijke) internationale werknemers. De vele succesvolle matches zijn hiervan het bewijs.’

Om te zorgen dat kwalitatief goede werkzoekenden zich inschrijven, werkt LTO Arbeidskracht samen met Eures, een Europees netwerk voor arbeidsbemiddeling. Om een goed beeld te geven van de Nederlandse glastuinbouw, vollegrondsgroenten- en fruitteelt brachten half maart Eures-bemiddelaars uit Spanje, Italië, Litouwen, Letland, Bulgarije, Hongarije en Polen een tweedaags werkbezoek aan Nederland.

Zij kregen informatie over goed werkgeverschap in Nederland, fair mobility en duurzame inzetbaarheid van internationale werknemers in de land- en tuinbouw. Ter afsluiting werd een bedrijfsbezoek gebracht aan een glastuinbouwondernemer die al geruime tijd naar tevredenheid gebruik maakt van de wervingstool Seasonalwork.NL en uitleg gaf over de voordelen van het platform.


Zorgverzekering van groot belang

Van de Ven benadrukt dat het voor het behouden van internationale werknemers belangrijk is dat agrarisch ondernemers zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Een prettige werkomgeving en goede huisvesting zijn daarbij van groot belang. Maar ook wettelijk verplichte regelingen moeten in orde zijn, zoals het aanbieden van een Nederlandse zorgverzekering.

Om het werkgevers makkelijk te maken, kunnen zij via LTO Arbeidskracht voor hun internationale werknemers een basisverzekering afsluiten bij HollandZorg en Zilveren Kruis. Deze speciale collectieve verzekeringen voor internationale werknemers kennen geen verplicht eigen risico, spoedeisende tandheelkundige zorg tot maximaal 200 euro per jaar is verzekerd en ook repatriëring naar het woonland bij ziekte of overlijden wordt volledig vergoed.

Van de Ven raadt werkgevers aan om zich goed te verdiepen in de inhoudelijke verschillen tussen beide zorgverzekeraars. Ter verduidelijking: HollandZorg geeft een volledige vergoeding voor de hulpverlening bij alle ziekenhuizen en zorgverleners, terwijl Zilveren Kruis bij niet-gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners een vergoeding van 75 procent geeft. Verder betaalt HollandZorg de eigen bijdrage voor medicijnen van maximaal 250 euro, terwijl de verzekering van Zilveren Kruis dit niet doet.

Ook biedt HollandZorg een digitale omgeving, waardoor zowel werkgever en werknemer altijd de digitale beschikking hebben over relevante documenten. Zilveren Kruis stuurt dergelijke documenten per post op.


Werken met statushouders

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is LTO Arbeidskracht in samenwerking met ZLTO een project gestart om statushouders te mobiliseren voor de arbeidsmarkt in de agrarische sector. Binnenkort gaat een pilot van start waarbij enkele statushouders in verschillende boomkwekerijen in Noord-Brabant aan de slag gaan. Van de Ven: ‘Statushouders vormen een interessante doelgroep, maar hebben vaak wel een rugzakje, ze zijn immers niet voor niets gevlucht.’

Het doel van de pilot is om werkgevers kennis te laten maken met een nieuwe potentiële groep werkzoekenden. Het betreft echter wel een doelgroep die naar verwachting op de werkvloer meer aandacht nodig heeft dan een reguliere (internationale) werknemer. De opzet is om te laten zien dat als werkgevers hierin investeren, dit een positieve uitkomst kan opleveren met gemotiveerde, duurzame werknemers.

Om het proces zorgvuldig te laten verlopen en werkgevers te begeleiden, werken LTO Arbeidskracht en ZLTO samen met de afdeling vluchtelingenondersteuning van de gemeente Tilburg en het Refugee Team dat inburgeringstrajecten verzorgt. ‘Een aantal bedrijven is al aan de pilot begonnen’, zegt Van de Ven. ‘En we krijgen positieve reacties. De betrokken statushouders blijken echt geïnteresseerd te zijn in het werk in de boomkwekerij. En uiteindelijk is het vooral belangrijk of er een wederzijdse klik is.’


Vragen over personeel? LTO Arbeidskracht!

LTO Arbeidskracht is hét personeelsloket voor agrarische werkgevers. De organisatie ontzorgt ondernemers en streeft naar goed werkgeverschap in de sector door collectieve zorgverzekeringen voor nationale en internationale werknemers, opleiding en scholing. De vacaturebank Seasonalwork.NL (met cv-database) brengt vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen. Voor ondersteuning kunnen werkgevers altijd bellen naar (088) 4724200 of contact opnemen via info@ltoarbeidskracht.nl om informatie in te winnen, vragen te stellen of advies te vragen.

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner LTO Arbeidskracht

LTO Arbeidskracht

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers met dienstverlening op het gebied van payrolling, een vacaturebank, opleidingen en zorgverzekeringen voor...

Lees verder »

Meer van LTO Arbeidskracht

Lees ook

Meer artikelen van LTO Arbeidskracht »

Artikelen over LTO Arbeidskracht