Wateren+schoner%2C+maar+nog+onvoldoende
Nieuws
© ©Twan Wiermans

Wateren schoner, maar nog onvoldoende

De waterkwaliteit in grote delen van het land is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Toch is dat nog niet goed genoeg om alle doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 te halen.

Dat concludeert LTO Nederland met het oog op het Kamerdebat maandag over waterkwaliteit en -projecten. De dalende trends voor stikstof en fosfor op meetlocaties in landbouwgebieden over de periode 2011-2014 zetten nog niet in alle gebieden door. 'Behalve het gebruik van nutriënten speelt ook achtergrondbelasting een belangrijke rol', stelt Jakob Bartelds, LTO-portefeuillehouder Water.

De oorzaak ligt niet alleen bij gewasbeschermingsmiddelen, maar ook bij andere stoffen. 'Zoals medicijnresten die via lozingen uit waterzuiveringsinstallaties en riooloverstorten in het oppervlaktewater komen. Daarvoor bestaan nauwelijks doelen en maatregelen', constateert Bartelds. LTO verwacht dat het gebruik en daarmee de aanwezigheid van deze stoffen in water alleen maar toeneemt door de vergrijzing.

Verbetering

LTO onderstreept dat verdere verbetering van de waterkwaliteit noodzakelijk is om te voldoen aan de KRW. Daarvoor heeft de organisatie in 2013 het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) opgetuigd vanwaaruit nu 250 projecten lopen.

In het regeerakkoord is het DAW genoemd als belangrijk programma voor verbetering van de waterkwaliteit. LTO wil dan ook extra geld van het kabinet voor dit plan.

Moeizaam

Vanuit het GLB is nu jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar. De waterschappen doen daar nog eens 20 miljoen bovenop. De provincies moeten ervoor zorgen dat het geld van Brussel in Nederland komt. Maar dat loopt nog moeizaam. Bartelds is daarom bezorgd. 'Als dit niet gebeurt, vordert Brussel de middelen terug. Dit is in onze ogen onwenselijk en onnodig.'

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) liet deze week de Tweede Kamer weten dat de 'Nederlandse wateren in decennia niet zo schoon zijn geweest.' Daarbij plaatst ze wel een kanttekening over de belasting vanuit de landbouw door meststoffen. Dat punt behoeft nog aandacht.

Toch is de minister positief over de KRW. 'Met de reeds genomen en de geplande maatregelen komt de inrichting van watersystemen op de meeste plaatsen tijdig op orde.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer